Jos de Mul. Dilthey. Kritisch denkerslexicon. Aflevering 23. Houten (Bohn Stafleu Van Loghum). 1997, 1-16.

 Jos de Mul. Des machines morales. Cités (Dossier: Internet et la société de contrôle : le piège), no. 39 (2009), 27-38.

Des machines morales

Du fait de sa programmabilité, l’ordinateur est souvent qualifié de machine universelle. Si la machine classique est la représentation d’un programme unique et spécifique, l’ordinateur est un mécanisme qui représente physiquement n’importe quel programme installé comme une procédure d’exploitation parmi d’autres possibles. En raison de cette versatilité et de cette flexibilité fondamentales, l’ordinateur peut être utilisé d’innombrables manières, y compris dans le domaine de l’action morale. Il est impossible de donner ne serait-ce qu’une vue d’ensemble de ces possibilités. C’est pour cette raison que je me contenterai d’étudier ce que je considère comme les trois types fondamentaux de délégation du jugement moral et de l’action aux ordinateurs. Ces trois types fondamentaux sont présentés dans un ordre qui vise à montrer la diminution progressive de l’autonomie morale de l’homme et l’accroissement constant de l’autonomie morale des ordinateurs.

Jos de Mul. Denken aan de Maas. (Inleiding tot themanummer "Wijsbegeerte in Rotterdam").Tijdschrift voor Filosofie, nr. 71 (2009) 5-9.

Toen ondergetekende, na wijsbegeerte te hebben gestudeerd in Utrecht en  Amsterdam en promotieonderzoek te hebben verricht in Nijmegen, in 1988 als universitair docent wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) werd benoemd, behoorde de in 1973 gestichte Faculteit der Wijsbegeerte tot de jongste en - met een instroom van krap twintig studenten - kleinste filosofische faculteiten van Nederland. Ook met betrekking tot het onderzoek werd er door de ‘grote zussen’ soms wat meewarig naar de jonge telg gekeken. Twintig jaar later is de Rotterdamse faculteit wijsbegeerte uitgegroeid tot een van de grootste en – volgens de meest recente visitatierapporten Onderwijs (2003) en Onderzoek (2005) - beste van Nederland. De jaarlijkse instroom van nieuwe studenten is gestegen tot honderdveertig en de faculteit is reeds geruime tijd opvallend succesvol in het verwerven van onderzoeksubsidies, met name bij NWO. De onderzoekers publiceren in prestigieuze, op vakgenoten gerichte tijdschriften en boekseries, maar zijn ook opvallend present in culturele tijdschriften en dag- en weekbladen en op het internet, radio en tv.

Nieuws

Deze website wordt momenteel vernieuwd

Onlangs verschenen

Boeken van Jos de Mul

Doorzoek deze website

Contactinformatie