De Mul’s research focuses on the (partly overlapping) domains of philosophical anthropology, philosophy of art and culture, philosophy of information and communication technologies, philosophy of biology and biotechnologies. He has published about thrirty books and more than two hundred twenty academic articles and book contributions. He also contributes on regular basis to leading national quality newspapers and weekly’s in The Netherlands, such as Trouw, de Volkskrant, NRC Handelsblad, Vrij Nederland and De Groene Amsterdammer. His work has been published and/or translated in more than a dozen languages.

See the complete list of my publications

Major National and International Research Grants and Contract Research

 

1997 - 2002

Internet and Public Administration. Commissioned and sponsored by the Ministries of Housing, 
Land-use Planning and the Environment (VROM), Interior and Kingdom Relations (BZK); Transport, 
Public Work and Water Management (V&W) and Finance (F), Dutch Government

 

2000 – 2002

Under Construction. Identity in the Age of the Internet. Commissioned and sponsored by Infodrome,  Ministry of Ministry of Education, Culture and Science (OC&W), Dutch Government

 

2000 - 2004

Normative aspects of Information Processes in Public Administration. Grant of the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) (f 450.000); Co-applicant: Prof.dr. Jeroen van den Hoven (TUD)

 

2000

Calculemus@human. Human Sciences and Information Technology. Commissoned and sponsored by  The Advisory Council of Science and Technology Policy (AWT)

 

2001 

Social Inclusion vs. Digital Divide. Commissioned and sponsored of the Ministry of General Affairs, 
Dutch Government

 

2002-2005

On-Line Identity, Interpersonal Relationships and Society.International Linkage Grant of the 
Australian Research Council (ARC).  In collaboration with Charles Sturt University.  

 

2003 

Grant from the Ernst Cassirer Publication Fund, USA

 

2004

Virtual Residence. Commissioned an sponsored by the Department Information and Communications Technologies of the Institute for Prospective Technological Studies European Commission, Sevilla, Spain

 

2005-2010

Playful Identities. From Narrative to Ludic Identity Formation. Grant of the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO).Three PhD projects and three research grants for senior researchers (€ 453.000).  Co-applicants: Prof.dr. Valerie Frissen (EUR) and Prof.dr.Joost Raessens (UU)

 

2011-2016 

What can the Humanities Contribute to our Practical-Self-Understanding? Grant of the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO). Seven PhD projects and two Postdoc projects and two research grants for senior researchers (€ 1.996.361). Co-applicants: Prof.dr. M. Düwell (UU), Prof. dr. J. J. Bolhuis (UU), Prof. dr. W.B. Drees (LEI), Prof. dr. A.W.M. Mooij (UU),  Prof. dr. I. Robeyns (EUR), Prof. dr. T. Verbeek (UU); Prof. dr. A. Visser (LEI)

Jos de Mul was van 1994 tot zijn emeritaat in 2022 hoogleraar Wijsgerige antropologie en haar geschiedenis aan de Erasmus School of Philosophy (ESPhil) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij begeleidt daar nog steeds een aantal promovendi en is momenteel kerndocent aan de Nederlandsche School voor Openbaar Bestuur in Den Haag. Hij was gasthoogleraar aan onder andere de University of Michigan (An Arbor), Fudan University (Shanghai) en Ritsumeikan University (Kyoto) en visiting fellow aan het Institute for Advanced Study in Princeton. Ook diende hij als Vize-Präsident van de Helmuth Plessner Gesellschaft (2005-2011) en als President van de International Association of Aesthetics (2007-2010). Tot op heden promoveerden onder zijn begeleiding 35 (inter)nationale PhD studenten.

Het onderzoek van De Mul richt zich op de (deels overlappende) domeinen van de wijsgerige antropologie, de filosofie van kunst en cultuur, de filosofie van informatie- en communicatietechnologieën en de filosofie van de biologie. Hij publiceerde enkele tientallen monografieën en (mede) door hem geredigeerde boeken en ca. 250 wetenschappelijke artikelen en boekbijdragen. Ook levert hij regelmatig bijdragen aan toonaangevende landelijke weekbladen en kwaliteitskranten als De Groene Amsterdammer, Vrij Nederland, Trouw, de NRC Handelsblad, Volkskrant en Vrij Nederland. Zijn werk is gepubliceerd en/of vertaald in meer dan een dozijn talen. Hij is wereldwijd een veelgevraagd spreker.

Tot zijn Nederlandstalige monografieën behoren Het romantische verlangen in (post)moderne kunst en filosofie (1990, 4de druk 2007), De tragedie van de eindigheid. Dilthey’s hermeneutiek van de eindigheid (1993), Cyberspace Odyssee (2002, 6de druk 2010), De domesticatie van het noodlot. De wedergeboorte van tragedie uit de geest van technologie (2006, 5de druk 2014), Paniek in de polder. Polytiek in tijden van populisme (2011, derde uitgebreide druk 2017), Breng mij die horizon. Filosofische reisverhalen (2019). Van de meeste van deze boeken verschenen vertalingen in meerdere talen (zie Publicaties/boeken). Hij  was (mede)redacteur van o.a. Filosofie in cyberspace (2002, tweede druk 2005), De draagbare lichtheid van het bestaan (2008), Gimme Shelter. Global Discourses in Aesthetics (2011), Plessners' Philosophical Anthropology. Perspectives and Prospects (2012) en Playful Identities The Ludification of Digital Media Cultures (2015) en van de series editors van het Internationales Jahrbuch für Philosophische Anthropologie / International Yearbook of Philosophical Anthropology.

1993 - 2022

Hoogleraar Wijsgerige Antropologie en haar Geschiedenis. Erasmus School of Philosophy, Erasmus Universiteit Rotterdam, Nederland

Als hoogleraar doceerde ik onder meer de cursussen Human Conditions, Life, Power & Global Technologies, Cyberspace Odyssee, Het romantische verlangen in (post)moderne kunst en filosofie, Esthetica, Filosofie van de geesteswetenschappen en De domesticatie van het noodlot. De wedergeboorte van de tragedie uit de geest van de technologie.

1993 - 2022

Emeritus hoogleraar Hoogleraar Wijsgerige Antropologie en haar Geschiedenis Erasmus School of Philosophy, Erasmus Universiteit Rotterdam, Nederland.

Momenteel begeleid ik nog negen promovendi.

2000-  heden

Kerndocent Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, Den Haag, Nederland

Samen met prof.dr. Afshin Ellian (Universiteit Leiden) verzorg ik de module Culturaliteit in de Master Public Administration.

Samen met prof.dr. Esther Keymolen (Universiteit Tilburg) verzorg ik de module Mens en Data in de  Interdepartementale Management Leergang.

 

Articles in academic journals (89)  -  Books (46) -  Chapters in edited volumes (157)  -  Essays in newspapers and magazines (83)  -  Online publications  (21)  -  Reports (3)  -  Reviews  (26)  -  Translations (4)

If you want to filter or sort publications and oher items  like lectures, interviews, podcasts and video recordings in detail by category, language, year and/or keyword, please use the search engine.

Indien je publicaties en andere items zoals lezingen,  interviews, podcasts and video gedetailleerd wil filteren of sorteren op categorie, taal, jaar en/of trefwoord, maak dan gebruik van de zoekmachine.

Articles in academic journals

2024

Uncle Sim Wants You! Playful Warfare. Into the Magic Circle. Vol. 1 (2024), no. 1. 

2022

 约斯·德·穆尔. 游戏是哲学的真正官能———游戏本体论与谢林、赫伊津哈、博尔赫斯及其他. [Chinese translation of Games as the True Organon of Philosophy. Playful ontologies: Schelling, Huizinga, Borges and beyond. Social Science Front, no. 329. 2022, 35-45.]

2021

The Living .Sign. Reading Noble from a Biosemiotic Perspective. Biosemiotics. 14 (2021), 1,   (https://doi.org/10.1007/s12304-021-09426-y).

2020

Floortje Scheepers,  Jos de Mul,  Frits Boer and  Witte Hoogendijk. Psychose als evolutionair adaptief mechanisme bij omgevingsverandering; pleidooi voor een functioneel verklaringsmodel. Tijdschrift voor psychiatrie. Jaargang 42, juni 2020, 472-480.

ジョス・デ・ムル . 総合的チューリング・テスト ─日本的観点およびヨーロッパ的観点からロボティクスを考える─ [Jos de Mul, The Total Turing Test. Robotics from Japanese and European perspectives]. Ritsumeikan Studies in Language and Culture. Vol.31 (2020), Vol.32, no.2, 95-107.

2018

The Emergence of Practical Self-Understanding. Human Agency and Downward Causation in Plessner’s Philosophical Anthropology. In: Human Studies, December 2018 (DOI: 10.1007/s10746-018-09483-2).

Floortje Scheepers,  Jos de Mul,  Frits Boer and  Witte Hoogendijk. Psychosis as an evolutionary adaptive mechanism to changing environmentsFrontiers of Psychiatry, Volume  9,  June 2018.

Encyclopedias, hive minds and global brains. A cognitive evolutionary account of Wikipedia. 立命館言語文化研究29巻3号. Ritsumeikan Studies in Language and Culture.  Volume 29, no.3 (2017), 143-153.

2017

Human nature after Neo-Darwinism. in: Eidos.A Journal for Philosophy of Culture. Special issue: Is the Category of Human Nature Still Relevant? Vol 1 (2017), 1: 5-17. 

The Earth Garden: Going Back or Going Forward to Nature? Frontiers of Philosophy in China. Vol.12 (2017) 2: 237-248.

2015

Athens, or the Fate of Europe. Journal of Philosophical Research. Special supplement: Selected Papers from the XXIII World Congress of Philosophy.  221–227.

Next Nature. Sublime natural and technological landscapes, in: Ritsumeikan Studies in Language and Culture.  Volume 26, no.3 (2014),  5-23.

2014

The possibility of an island. Michel Houellebecq's tragic humanism. Journal of Aesthetics and Phenomenology, Vol. 1 (2014), Issue 1, pp. 91–110.

ホモ・ルーデンス2.0 [Homo ludens 2.0] >, in: Ritsumeikan Studies in Language and Culture. Special issue "Homo ludens 2.0. International workshop with Prof. Jos de Mul".  Volume 26, no.1 (2014),  1-18.

Comprendere la natura. Dilthey, Plessner e la bioermeneutica. Lo Sguardo - rivista di filosofia. Vol. 14, no.1 (2014), 117-134.

2013

The biotechnological sublime. From nature to technology and back. IAS. The Institute Letter. Spring 2013, 17.

The biotechnological sublime. In: Ken-ichi Sasaki (ed.), Aesthetics beyond Art. Special issue of Diogenes. English edition. 2013.

2012

约斯·德·穆尔  著《阐释学视界——全球化世界的文化间性阐释学》麦永雄 方頠玮 译 《外国美学》第20辑 [Jos de Mul, Hermeneutic perspective: Intercultural hermeneutics in a globalized world]International Aesthetics, no. 20 (2012), 312-336

约斯·德·穆尔 (Jos de Mul),里斯贝思·努尔德格拉芙 (Liesbeth Noordegraaf-Eelens):《主权债务危机还是苏菲的抉择:论欧洲的悲剧、罪恶与责任》(The sovereign debt crisis or Sophie’s choice. On European tragedies, guilt and responsibility),《社会科学战线》2012年第4期(Social Science Front no.4 2012), p. ??-??.

约斯·德·穆尔 (Jos de Mul),里斯贝思·努尔德格拉芙 (Liesbeth Noordegraaf-Eelens):《主权债务危机还是苏菲的抉择:论欧洲的悲剧、罪恶与责任》(The sovereign debt crisis or Sophie’s choice. On European tragedies, guilt and responsibility),《新华文摘》2012年第13期全文转载(Xinhua Digest, no. 13 2012).

2011

Tragedy and repetition. XPONIKA AIΣΘHTIKHΣ / Annales d'esthetique / Annals for Aesthetics, Vol.46. Volume B (2011): 191-202.

Le sublime (bio)technologique. Diogène. No.233-234 (2011), 25-37. 

Horizons of Hermeneutics: Intercultural Hermeneutics in a Globalizing World. Frontiers of Philosophy in China. Vol. 6, No. 4 (2011), 628-655.

Etiketten plakken op de golven van de zee: Frederik van Eeden als vitalist. Frederik van Eeden-Genootschap. Mededelingen 55. (2011), 6-19.

Redesigning Open Design. In Bas van Abel, Lucas Evers, Roel Klaassen, and Peter Troxler. Open Design Now. Why Design Cannot Remain Exclusive. Amsterdam: Bis Publishers, 2011, 34-39.

2010

Moral machines. In: Techné: Research in Philosophy and Technology. Volume 14, no. 3 (2010), 226-237.

约·德·穆约·德·穆尔《数据库建筑:对可能性艺术的人类学考察》雷礼锡译,载《襄樊学院学报》 第31卷第4期,2010年4月,第10—21页。

约斯·德·穆尔 , 激进浪漫主义 (Radical romanticism), in: 社会科学战线 (Social Science Front). 年第3期 (no.3, 2010), 第227-231页.

2009

Database Architecture: Anthropological Reflections on the Art of the Possible. The Journal of Asian Arts & Aesthetics . Vol.3, no.2 (2009), 1-14.

Des machines morales. Cités (Dossier: Internet et la société de contrôle : le piège), no. 39 (2009), 27-38.

Zeitenwende. Wie die digitale Revolution unsere Wahrnehmung von Geschichte verändert. Kulturaustausch. Zeitschrift für internationale Perspektiven. 59. Jahrgang, no. 3 (2009), 76

Denken aan de Maas. (Inleiding tot themanummer "Wijsbegeerte in Rotterdam").Tijdschrift voor Filosofie, nr. 71 (2009) 5-9.

The Tragedy of Finitude. Dilthey's Hermeneutics of Life. Analecta Hermeneutica, Vol. 1, no. 1 (2009), 248-251.

2008

[荷兰]约斯·德·穆尔:《数字化操控时代的艺术作品》,吕和应译,《学术研究》(广州),2008年第10期,第132-140页 (The work of art in the age of digital recombination", translated by Lü Heying, Academic Research Journal (Guang Zhou), no.10 (2008), 132-140.

De Homo erectus à Homo zapiens : le Cyber espace pour les Darwinistes. Sens [public] 7-8: L’Internet, entre savoirs, espaces publics et monopoles. (Septembre 2008), 127-144.

Europe - the tragic continent. Michigan Paper Series. International Institute, University of Michigan, 2008.

Onzingeving. Moedwil en misverstand in Hermans' Wittgenstein-interpretatie. De Gids (2010), 451-459.

约斯·德·穆尔,“禅宗与电脑维护的艺术”,《东方丛刊》2008年第1期,总第63期 (Zen and the Art of Computer Maintenance). Dongfang Congkan, Vol. 63 , 2008 no. 1.

2007

Echo's van een laatste God. Filosofie & praktijk Jrg. 28. nr. 1 (2007): 16-24.

Over loochenen. In: De titels van Montaigne. De Gids (2007), 823-827.

Verheven onder de waterspiegel. In: Subliem Zeeland. Zeeuws tijdschrift. nr. 1-2 (2007), 6-11.

2006

The Tragedy of Finitude (Books in summary). History and Theory, Vol. 45 (2006), 148-149.

Résonances de la mort de Dieu, après les fins de l'art. In: Figures de l'Art. Revue d'Études Esthétiques, no. X: "L'esthétique, aujourd'hui?" , Ed. Bernard Lafarque (2006), 265-277.

Svršeci umjetnosti (The End of Art). ODJEK - Revija za umjetnost, nauku i društvena pitanja (ODJEK - Journal for Art, Science and Social Issues), no. 1, (2006), 30-46.

De onbarmhartige Kunneman. Meervoudig onbegrip. Krisis. Tijdschrift voor actuele filosofie Jrg.7, nr.3 (2006), 74-79.

从叙事的到超媒体的同一性——在游戏机时代解读狄尔泰和利科 [From narrative to hypermedial Identity. Reading Dilthey and Ricoeur in the Age of Sony Playstation]. Academic Monthly Vol. 38, nr.5 (2006), 29-36.

2005

From Mobile Ontologies to Mobile Aesthetics. In: Contemporary Aesthetics. Special Volume I: Aesthetics and Mobility. (2005), 12 p.

Transhumanisme - de convergentie van evolutie, humanisme en informatietechnologie. Tydskrif vir Geesteswetenskappe. Vol. 45, no. 2, 159-176.

Delirium en catharsis in de romanwereld van W.F. Hermans. In: De Gids. (November 2005), 997-1011.

Publish and perish! Tijdschrift voor Filosofie. Jaargang 68, 2005, 417-434.

2004

From Odyssey to cyberpunk. Literary exploration of space vs. spatial exploration of literature. XPONIKA AIΣΘHTIKHΣ / Annales d'esthetique / Annals for Aesthetics, Vol.42, 2004: 111-127.

2003

Hegel, Heidegger, Adorno and the Ends of Art. In: Dialogue and Universalism, Vol.XIII, no.11-12, 23-41.

Digitally mediated (dis)embodiment. Plessner's concept of excentric positionality explained for Cyborgs. Information, Communication & Society, Volume 6, no.2, 247-265.

Das Schauspiel des Lebens. Dilthey and the historical biography. In: Revue Internationale de Philosophie, (2003), no.2, 99-116.

2002

Het eind van het einde. Enkele reflecties op het posthistorische karakter van de informatietechnologie. In: Informatie professional. Jaargang 6, nr. 2, 28-31.

(in Korean). English title: Digital Dasein. Towards an ontology of virtual worlds. Art Magazine Wolgan Misool (Seoul) 2002 (February issue):110-113.

Hegel, Heidegger, Adorno in konci umetnosti (in Slovenian). Filosofsji Vestnik.Vol. XXIII, no. 1, 103-136.

2001

2001: Cyberspace Odyssey. In: Krisis. Tijdschrift voor empirische filosofie, Jrg. 2, nr. 2 (2001), 6-29.

Transhumanismo. La convergencia de evolutión, humanismo y tecnologia de la información (in Spanish), Arquitectonics (Edicions UPC), 2001

1999

The Informatization of the worldview. In: Information, Communication & Society. Vol. 2, no. 1 (1999), 604

Rzeczywistość wirtualna - pomiędzy technologią, ontologią a sztuką. Przeł. M. Michałowska, Kultura Współczesna 1999, nr 3, 13-14.

1998

(met Gerry van den Broek), Tragisch ouderschap en de attitude van de ouderbegeleider. In: Systeemtherapie. Jrg.10, no. 2 (1998), 90-100.

(met P.H.A. Frissen) De politieke impact van de informatietechnologie. In: Noot, nr. 5 (1998): 3-5.

1997

The Digitalization of the World View. The End of Photography and the Return of the Aura. In: The Photographic Paradigm. Lier en Boog: Series of Philosophy of Art and Art Theory 12 (1997), Amsterdam/Atlanta 1997, 44-56.

Dilthey. Kritisch denkerslexicon. Aflevering 23. Houten (Bohn Stafleu Van Loghum). 1997, 1-16.

De informatisering van het wereldbeeld. Erasmus Magazine, 13 november 1997, 19-22.

1996

Disavowal and Representation in Magritte's La Trahion des Images. In: Filozofski vestnik, Vol. XVII, 1no. (1996), 107-126.

Digitale media en cognitieve structuur. In: Rekenschap. Tijdschrift voor Wetenschap en Cultuur. Juni 1996, 97-105.

Die Fortgang über Kant. Dilthey and the Transformation of Transcendental Philosophy. In: Dilthey-Jahrbuch für die Geisteswissenschaften, No. 10 (1996), 80-103.

Camp of de emancipatie van de kitsch. In: Tmesis. Cahier voor Cultuur, nr 8 (1996), 122-131.

1995

Over de noodzaak van de geschiedsfilosofie. In: De Uil van Minerva. Tijdschrift voor Geschiedenis en Wijsbegeerte van de Cultuur, Jrg.11, nr.4 (1995), 261-266.

Modale fotografie. In: Fotonet. Tijdschrift van het Nederlands Foto Instituut (November 1995), 16-19.

1994

Kubistische klanken. De tijdsopvatting in het werk van de Amerikaanse componist Elliot Carter (3), in: Mens en melodie, jrg. 49 (Januari 1994', 40-43.

Dichter op de divan. De psychoanalytische esthetica van Freud. In: Filosofie en kunst 2. Esthetica in de twintigste eeuw: Een andere Verstandhouding, Rotterdamse Filosofische Studies XVII, Rotterdam 1994, 43-58.

1993

De veelzijdige waarheid van Hegels these over het einde van de kunst. In: Onyx. Tijdschrift van de Faculteit der Wijsbegeerte Rotterdam (Zomer 1993), 8-16.

Bevroren architectuur. De tijdsopvatting in het werk van de Amerikaanse componist Elliot Carter (1), in: Mens en melodie, jrg. 48, (Oktober 1993), 548-553.

Het temporele sanatorium. De tijdsopvatting in het werk van de Amerikaanse componist Elliot Carter (2), in: Mens en melodie, jrg. 48 (November-December 1993), 620-624.

Het verlangen naar de overkant. Een autobiografisch-filosofische bespiegeling. In: Zeeuws Tijdschrift nr. 3 (1993), 82-85.

1992

Slauerhoff en het romantische verlangen. In: Preludium. Tijdschrift voor literatuur. Themanummer over het werk van J. Slauerhoff onder redactie van K. Fens en G.J. Kleinrensink, Jrg. 8/9 (1992), nr. 4-I, 59-77.

Grenzen aan de rechtvaardiging. In: Wijsgerig perspectief op maatschappij en wetenschap, jrg. 33 (1992/93), nr. 2, 30-36.

1991

Dilthey's narrative model of human development. A necessary reconsideration of the philosophical hermeneutics of Heidegger and Gadamer. In: Man and World vol. 24 (1991), 409-426.

Vrede en gelatenheid. Over Heidegger, postmodernisme en vredescultuur. In: Duitse Kroniek, themanummer Martin Heidegger 1889-1976, jaargang 41 (1991), nr. 1-4, 26-54.

1988

The development of aesthetic judgement. Analysis of a genetic-structuralist approach. In: The Journal of Aesthetic Education, Vol.22 (1988), 55-72.

Grondslagen van de esthetische opvoeding. In: Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs, Jrg.4 (1988), nr.3, 126-142.

1987

Morele ontwikkeling en ethiekonderwijs (samen met G.L.M. Snik). In: Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs, Jrg.3, nr. 3 (1987), 114-128.

De maakbaarheid van het subject. Foucault en de pedagogiek 2. In: Comenius. Wetenschappelijk tijdschrift voor democratisering van opvoeding, onderwijs, vorming en hulpverlening, nr. 28 (1987), 453-481.

Het eerste en het laatste woord. Over hermeneutiek, psychoanalyse en poëzie. In: Krisis. Tijdschrift voor filosofie nr. 28 (1987), 72-96.

Archeologie van de normatieve pedagogiek. In: Pedagogische Verhandelingen, Jrg. 10, nr.1 (1987), 27-36.

De maakbaarheid van het subject. Foucault en de pedagogiek 1. In: Comenius. Wetenschappelijk tijdschrift voor democratisering van opvoeding, onderwijs, vorming en hulpverlening, nr. 26 (1987), 142-174.

1986

Bevroren metaforen. In: Krisis. Tijdschrift voor filosofie, nr. 22 (1986), 70-95.

Verloochening en representatie in Magrittes La trahison des images. In: Krisis. Tijdschrift voor filosofie, nr. 23 (1986), 60-80.

1985

De ontwikkeling van het esthetisch oordeel in genetisch-structuralistisch perspectief. In: Pedagogische Verhandelingen, jrg. 8 (1985), nr.1, 109-118.

 

Books

In preparation:

Echo's van een laatste God. Voorbij het einde van de kunst. Amsterdam: Boom, 2023.

Database delirium. Over genen, memen en temen. Amsterdam: Boom, 2022.

2020

Bruno Accarino, Jos de Mul und Hans-Peter Krüger (Hrsg.). Internationales Jahrbuch für Philosophische Anthropologie. Band 9 / International Yearbook for Philosophical Anthropology. Volume 9. Thomas Ebke & Tatjana Sheplyakova (Hrsg.). Die Ästhetiken der Philosophischen Anthropologie.  Berlin: De Gruyter, 2020, 450 p.

2019

Breng me die horizon. Filosofische reisverhalen. Rotterdam: Boom 2019. 

Bruno Accarino, Jos de Mul und Hans-Peter Krüger (Hrsg.). Internationales Jahrbuch für Philosophische Anthropologie. Band 8 / International Yearbook for Philosophical Anthropology. Volume 8. Thomas Ebke & Sabina Hoth (Hrsg.). Die Tier-Mensch-Differenz in der Philosophischen Anthropologie, in der Psychoanalyse und der Psychologie.  Berlin: De Gruyter, 2019, 324 p.

2017

Bruno Accarino, Jos de Mul und Hans-Peter Krüger (Hrsg.). Internationales Jahrbuch für Philosophische Anthropologie. Band 7 / International Yearbook for Philosophical Anthropology. Volume 7. Thomas Ebke und Alexy Zhavoronkov (Hrsg.). Nietzsche und die Anthropologie. Berlin: De Gruyter, 2017, 356 p

Paniek in de Polder. Polytiek in tijden van populisme. Uitgebreide en geactualiseerde editie. Rotterdam: Lemniscaat, 2017, 328 blz.

2016

Kunstmatig van nature. Onderweg naar Homo sapiens 3.0. Rotterdam: Lemniscaat, 2de druk, 2016, 206p.

De domesticatie van het noodlot. De wedergeboorte van de tragedie uit de geest van de technologie. Rotterdam: Lemniscaat, herziene 5de druk, inclusief nieuw voorwoord, 2016 338p.

Bruno Accarino, Jos de Mul und Hans-Peter Krüger (Hrsg.). Internationales Jahrbuch für Philosophische Anthropologie. Band 6 / International Yearbook for Philosophical Anthropology. Volume 6. Thomas Ebke, Sebastian Edinger, Frank Müller und Roman Yos. (Hrsg.). Mensch und Gesellschaft zwischen Natur und Geschichte. Berlin: De Gruyter, 2016, 294 p.

2015

(together with V. Frissen, M. de Lange, S. Lammes & J. Raessens, eds.), Playful identities. The Ludification of Digital Media Cultures. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2015, 354p. 

Bruno Accarino, Jos de Mul und Hans-Peter Krüger (Hrsg.). Internationales Jahrbuch für Philosophische Anthropologie. Band 5 / International Yearbook for Philosophical Anthropology. Volume 5. O. Mitcherlich-Schönherrr & M. Schloßberger, (Hrsg.). Die Unergründlichkeit der menschlichen Natur. Berlin: De Gruyter, 2015, 294 p.

2014

(edited by Jos de Mul) Artificial by Nature. Plessner's Philosophical Anthropology. Perspectives and Prospects. Amsterdam: Amsterdam University Press, October 2014, 498p.

Bruno Accarino, Jos de Mul and Hans-Peter Krüger (Hrsg.). Internationales Jahrbuch für Philosophische Anthropologie. Band 4 / International Yearbook for Philosophical Anthropology. Volume 4. O. Mitcherlich-Schönherrr & M. Schloßberger, (Hrsg.). Das Glück des Glücks. Berlin: De Gruyter, 2013/2014, 364 p.

De domesticatie van het noodlot. De wedergeboorte van de tragedie uit de geest van de technologie. Rotterdam: Lemniscaat, herziene 4de druk, inclusief nieuw voorwoord, 2014, 338p.

命运的驯化——悲剧重生于技术精神 内容简介 . 命运的驯化——悲剧重生于技术精神 内容简介 (Chinese vertaling van Destiny Domesticated. The Rebirth of Tragedy Out of the Spirit of Technology, Albany: State University of New York Press). Guilin: Guangxi Normal University Press, July 2014.

Kunstmatig van nature. Onderweg naar Homo sapiens 3.0. Essay Maand van de Filosofie. Rotterdam: Lemniscaat, 2014, 206p.

Destiny Domesticated. The Rebirth of Tragedy Out of the Spirit of Technology. State University of New York (SUNY) Press, March 2014, 334p.

2013

Jos de Mul and Renée van de Vall (eds.). Gimme Shelter. Global Discourses in Aesthetics. International Yearbook of Aesthetics. Vol. 15. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2013.

有限性的悲剧:狄尔泰的生命释义学 (Chinese translation of The Tragedy of Finitude). Shanghai Joint Publishing Co., 2013.

2012

Bruno Accarino, Jos de Mul and Hans-Peter Krüger (eds.). Internationales Jahrbuch für Philosophische Anthropologie. Band 3 / International Yearbook for Philosophical Anthropology. Volume 3. Th. Ebke & M. Schloßberger, (eds). Dezentrierungen. Zu Konfrontation von Philosophischer Anthropologie, Strukturalismus und PoststrukturalismusBerlin: Akademie Verlag, 2012, 364 p.

2011

Paniek in de polder. Polytiek en populisme in Nederland. Zoetermeer: Klement, 2de druk, 2011, 204 p.

Paniek in de polder. Polytiek en populisme in Nederland. Zoetermeer: Klement, 2011, 204 p.

2010

后)现代艺术与哲学中的浪漫之欲。Chinese translation of Romantic Desire in (Post)Modern Art and Philosophy. Wuhan: Wuhan University Press, 2010, 306 p.

Cyberspace Odyssey. Towards a Virtual Ontology and Anthropology. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2010, 344 p. (Translation of an updated version of Cyberspace Odyssee, 2002).

Jos de Mul and Renée van de Vall (eds.), Gimme Shelter. Global Discourses in Aesthetics. In: Online Series in Aesthetics. International Association of Aesthetics, 2010.

Bruno Accarino, Jos de Mul and Hans-Peter Krüger (eds.). Internationales Jahrbuch für Philosophische Anthropologie. Band 2 / International Yearbook for Philosophical Anthropology. Volume 2. R. Becker, J. Fischer & M. Schloßberger, (eds). Philosophische Anthropologie im Aufbruch. Max Scheler und Helmuth Plessner im Vergleich. Berlin: Akademie Verlag, 2010, 364 p.

Cyberspace Odyssee. Kampen: Klement, 6de druk: 2010, 352 p.

2009

Valerie Frissen en Jos de Mul (red.), De draagbare lichtheid van het bestaan. Het alledaagse gezicht van de informatiesamenleving. Kampen, Klement, 2de druk, 2009, 206 p.

2008

Bruno Accarino, Jos de Mul and Hans-Peter Krüger (eds.). Internationales Jahrbuch für Philosophische Anthropologie / International Yearbook for Philosophical Anthropology. Band 1 / Volume 1. B. Accarino and M. Schloßberger, (eds). Expressivität und Stil; Helmuth Plessners Sinnes- und Ausdrucksphilosophie. Berlin: Akademie Verlag, 2008, 324 p.

Valerie Frissen en Jos de Mul (red.), De draagbare lichtheid van het bestaan. Het alledaagse gezicht van de informatiesamenleving. Kampen, Klement, 2008, 206 p.

Siberuzayda macera dolu bir yolculuk. Sanal bir ontoloji ve antropolojiye doğru. Istanbul: Kitap Yayinevi, 2008, 400 p. (Turkish translation of Cyberspace Odyssee, 2002).

De domesticatie van het noodlot. De wedergeboorte van de tragedie uit de geest van de technologie. Kampen: Klement, 3de druk, 2008, 336 p.

2007

Het romantische verlangen in (post)moderne kunst en filosofie. Kampen: Klement, 4de, met een nieuw hoofdstuk uitgebreide druk, 2007, 284 p.

Cyberspace Odyssee. Kampen: Klement, 5de druk: 2007, 352 p.

De domesticatie van het noodlot. De wedergeboorte van de tragedie uit de geest van de technologie. Kampen: Klement, 2de druk, 2007, 336 p.

赛 博 空 间 的 奥 德 赛 [Saibo Konjian De Aodesai] Guilin: Guangxi Normal University Press, 2007, 332 p. (Chinese translation of Cyberspace Odyssee, 2002).

2006

De domesticatie van het noodlot. De wedergeboorte van de tragedie uit de geest van de technologie. Kampen: Klement, 2006, 336 p..

2005

Cyberspace Odyssee. Kampen: Klement, 4de druk: 2005, 352 p.

Filosofie in cyberspace. Reflecties op de informatie- en communicatietechnologie (red. J. de Mul) , Kampen: Klement, 2de druk 2005, 390 p.

2004

Victor Bekkers, Hein van Duivenboden, Valerie Frissen, Jos de Mul et al., De Buurt in Het Web, Het Web in De Buurt. Een Ict-Kanskaart Voor Sociale Cohesie. Utrecht: Lemma 2004, 120 p.

The Tragedy of Finitude. Dilthey's Hermeneutics of Life, New Haven: Yale University Press, publication, 2004, 424 p.

Cyberspace Odyssee. Kampen: Klement, 3de druk: 2003, 352 p.

Cyberspace Odyssee. Kampen: Klement, 2de druk 2003, 352 p.

2002

Cyberspace Odyssee. Kampen: Klement, 2002, 352 p.

Filosofie in cyberspace. Reflecties op de informatie- en communicatietechnologie (red. J. de Mul) , Kampen, 2002., 390 p.

2001

ICT de baas? Informatietechnologie en menselijke autonomie. Jos de Mul, E. Müller en A. Nusselder (Deel. 7 van Internet en Openbaar Bestuur, Red.. S. Zouridis, P. Frissen, N. Kroon, J. de Mul en J. van Wamelen). Den Haag, 2001, 124 p.

Internet en Openbaar Bestuur II (red.  S. Zouridis, P. Frissen, N. Kroon, J. de Mul en J. van Wamelen). Den Haag, 2001, 690 p.

2000

Valerie Frissen and Jos de Mul. Under construction. Persoonlijke en culturele identiteit in het multimediatijdperk. Amsterdam (Infodrome), 2000, 52 p.

1999

Eric Claus.Twenty-one Twentieth Century Philosophers in Bronze (Ed. and Introduction: J. de Mul), Rotterdam, 1999, 114 p.

Eric Claus. Eenentwintig filosofen van de twintigste eeuw verbeeld (red. en inleiding: J. de Mul), Rotterdam, 1999, 114 p.

Internet en openbaar bestuur (red. P.H.A. Frissen en J. de Mul), Den Haag, 1999, 280p.

Romantic Desire in (Post)Modern art and Philosophy. New York: State University of New York Press, 1999, 316 p. (Translation of Het romantische verlangen, 1999, revised edition with an additional Chapter:“Virtual Romantics”).

1997

De informatisering van het wereldbeeld. Rede ter gelegenheid van de Dies Natalis, Rotterdam: Erasmus Universiteit, 1997, 17 p.

1996

Friedrich Schelling, Filosofie van de kunst, Inleiding en annotaties. Amsterdam: Boom, 1996, p. 2-50.

1995

Het romantische verlangen in (post)moderne kunst en filosofie. Kampen: Kok Agora. 3de druk, 1995, 246 p.

1994

Toeval. Inaugurale rede. Rotterdam: Rotterdamse Filosofische Studies, 1994, 28 p.

1993

De tragedie van de eindigheid. Diltheys hermeneutiek van het leven. Kampen: Kok Agora, 1993, 512 p.

1991

Het romantische verlangen in (post)moderne kunst en filosofie. Tweede druk: Rotterdam: Ad. Donker, 1991, 252 p.

1990

Het romantische verlangen in (post)moderne kunst en filosofie. Rotterdam: Rotterdamse filosofische Studies, deel 11, 1990, 252 p.

1986

Ontwikkelingsfilosofie. Een onderzoek naar grondslagen van ontwikkeling en opvoeding, Muiderberg: Coutinho. Met A.W. van Haaften, M. Korthals, G.L.M. Snik en G.A.M. Widdershoven. Auteur van de hoofdstukken 4: Ontwikkeling: structuur en interpretatie, p. 48-65; 7: Esthetische ontwikkeling, p. 94-110; en 10: Ontwikkelingen in de kunst, p.138-154.


Chapters in edited volumes

2023

Metaphors we nudge by. Reflections on the impact of predictive algorithms on our self-understanding. In: Katz, J., Schiepers, K., Floyd, J. (eds) Nudging Choices Through Media. New York: Palgrave Macmillan, 2023, pp. 33-57 (https://doi.org/10.1007/978-3-031-26568-6_3)

2022

Over de drie scenario's van de toekomstige mens. In Kirsten Poortier, Erik Myin, Peter-Paul Verbeek (red.) Wat maakt de mens? Onze lichamelijkheid in relatie tot techniek en wetenschap. Amsterdam: Boom, 206-209.

Jos de Mul & Alberto Romele. Imagination, Images, and Imaginaries. A Dialogue with Jos de Mul, In: José Higuera Rubio, Alberto Romele, Sarion Ridrighiero & Celeste Pedro (eds.) From Wisdom to Data. Philosophical Atlas on Visual Representations of Knowledge. Porto: University of Porto Press, 2022, 35-44.

Tragedy light. Kanttekeningen bij Frissens vrolijke fatalisme. In S. Zouridis, M. Thaens, L. Timmermans & Volkert Batelaan (red.). De blijvende staat van Frissen. Den Haag: Boom Bestuurskunde, 2022, 220-226.

2021

Games as the True Organon of Philosophy. Playful ontologies: Schelling, Huizinga, Borges and beyond. In: Marco Accordi Rickards & Fabio Belsanti (Eds.) Homo Cyber Ludens. Bari: Idra Editing, 97-124.  Also availble as Kindle edition in Italian and English.

I giochi come vero Organon della filosofia. Ontologie ludiche: Schelling, Huizinga, Borges e oltre. In: Marco Accordi Rickards & Fabio Belsanti (Ed.) Homo Cyber Ludens. Bari: Idra Editing, 101-124.[1] Also availble as Kindle edition in Italian and English.

From mythology to technology and back. Human‐animal combinations in the era of digital recombinability. In: Bruno Accarino, Jos de Mul und Hans-Peter Krüger (Hrsg.). Internationales Jahrbuch für Philosophische Anthropologie. Band 10 (2020)/ International Yearbook for Philosophical Anthropology. Volume 10 (2020) Katharina Block &Julien Kloeg (Eds.). Ecology 2.0 - The Contribution of Philosophical Anthropology to Mapping the Ecological Crisis.  Berlin: De Gruyter, 2021, 79-97.

Transhumanismus aus Sicht der Philosophischen Anthropologie Helmuth Plessners. In: Olivia Mitscherlich-Schönherr (Hrsg.), Das Gelingen der künstlichen Natürlichkeit. Mensch-Sein an den Grenzen des Lebens mit disruptiven Biotechnologien. Berlin: De Gruyter, 2021, 351-365.

The Political Task of Philosophical Anthropology in the Age of Converging Technologies. In Erik Norman Dzwiza-Ohlsen & Andreas Speer (Hrsg). Philosophische Anthropologie als interdisziplinäre Praxis. Max Scheler, Helmuth Plessner und Nicolai Hartmann in Köln – historische und systematische Perspektiven. Paderborn: Brill/Mentis, 2021, 305-326.

2020

ジョス・デ・ムル、「次世代の自然─崇高なる自然科学技術的風景」 仲間裕子、竹中悠美編『風景の人類学─自然と都市、そして記憶の表象』 三元社、2020年, 50-77 [Landscapes Technological and Natural Sublime.  In: Nakama Yuko and Takenaka Yumi (ed.), An Anthropology of Landscape - On Representations of Nature, Cities and Memories. Tokyo: Sangensha, 2020)

2019

Leben erfaßt hier Leben: Dilthey as a philosopher of (the) life (sciences). In: Eric Nelson (ed.). Interpreting Dilthey. Cambridge University Press., 41-60. 

Polyzentrizität und Poly(ex)zentrizität: neue Stufen der Positionalität? Zu Telerobotern, Craniopagus-Zwillingen und globalen Gehirnen. In: A. Henkel & G. Lindemann (Hrsg.) Mensch und Welt im Zeichen der Digitalisierung. Baden Baden: Nomos, 2019, 187-207.

These boots are made for talkin'. Some reflections on Finnish mobile immobility. In: Oiva Kuisma, Sanna Lehtinen and Harri Mäcklin (Eds.), Paths from the Philosophy of Art to Everyday Aesthetics. Finnish Society for Aesthetics Publicon Series. Volume 1, 214-222.

2018

Encyclopedias, hive minds and global brains.A cognitive evolutionary account of Wikipedia. In: Alberto Romele and Enrico Terrone (eds.) Towards a Philosophy of Digital Media. Basingstoke/New York: Palgrave Macmillan, 2018, 103-119.

城市花园,回归还是走向自然 作者:约斯德·穆尔鹿特丹伊拉斯姆斯大学 译者: 寒啸,武汉大学,城市设计学院,设计学硕士 女士们先生们 [The Earth Garden: Going Back or Going Forward to Nature? In: Chen, W. (ed.) Beautiful China and Environmental Aesthetics, Wuhan: Wuhan University Press], 2018, 346-350.

Antigone op de intensive care. In: Simon Knepper en Frank van den Bosch (red.) De Vrijheidsillusie. Amsterdam: Boom, 2018. 137-146, 16-18.

2017

Meeting OSCAR and EricaOn almost living bodies, new media aesthetics, and the East-West divide. In Aesthetics and Mass Culture. Proceedings of the 20th International Congress of Aesthetics. Seoul: Seoul National University, Invited Round Table. Seoul: Seoul National University, 2017, 64-69.

Turkish Delight. In: Ayşen Savaş & Sevin Osmay (eds.), Jale Erzen Testimonial. Middle East  Technical University (METU) Press, 2017, 146-152.

Preface (English/Chinese). In: Zha Changping. World Relational Aesthetics. A History of Ideas in Pioneering Contemporary Chinese Art. Volume One. Shanghai: Sanlian, xiv-xvi, xvii-xx.

2016

From Yiying to Hypoermedia. Some Notes on Computer-mediated Literary Theory and Criticism. In: Peng Feng (ed.), Aesthetics and Contemporary Art. International Yearbook of Aesthetics. Volume 16. Beijing University: 2016, 114-125.

Possible printings. On 3D printing, database ontology and open (meta)design. In: B. van den Berg, S. van der Hof & E. Kosta (eds.) 3D Printing: Legal, Philosophical and Economic Dimensions - Information Technology and Law Series. The Hague: T.M.C. Asser Press, 2016, 87-98.

Denis Nobles 'kruistocht' tegen het neodarwinisme. In: Dennis Noble, De muziek van het leven. Biologie voorbij de genen. Amsterdam, 2016, 11-30.

'Survival of the fittest metaphor'. In: Dennis Noble, De muziek van het leven. Biologie voorbij de genen. Amsterdam, 2016, 193-221.

Gemedieerd vertrouwen  in de overheid. Een wijsgerig-antropologisch perspectief op veiligheid en vertrouwen. In: Bas Haring, Jos de Mul, Liesbeth van Zoonen, Valerie Frissen, Michiel de Lange, Chris Sigaloff & & Wieteke Vrouwe. Essay Estafette, reflecties op de toekomst van de digitale overheid. Den Haag: Ministerie van BZK, 2016, 19-36.

2015

The syntax, pragmatics and semantics of life. Reading Dilthey in the light of contemporary biosemiotics, in: Christian Damböck, Hans Ulrich Lessing (Hrsg.): Dilthey als Wissenschaftsphilosoph. Freiburg: Verlag Karl Alber, 2015, 156-175.

(together with V. Frissen, M. de Lange, S. Lammes & J. Raessens), Homo Ludens 2.0. Play, media, and identity. In: idem (eds.) Playful identities. The Ludification of Digital Media Cultures. Amsterdam: Amsterdam University Press/ Chicago University Press, 2015, 9-50.

Afterplay. In: V. Frissen, M. de Lange, J. de Mul, S. Lammes & J. Raessens (eds.) Playful identities. The Ludification of Digital Media Cultures. Amsterdam: Amsterdam University Press/ Chicago University Press, 2015, 337-45.

Database Identity: Personal and Cultural Identity in the Age of Global Datafication. In: Wouter de Been, Payal Aurora and Mireille Hildebrandt (Eds.), Crossroads in New Media, Identity and Law. The Shape of Diversity to Come. Personal and Cultural Identity in the Age of Global Datafication. Basingstoke/New York: Palgrave Macmillan, 2015, 97-118.

The Game of Life: Narrative and Ludic Identity Formation in Computer Games.  In: Lori Way (ed.), Representations of Internarrative Identity. New York: Palgrave Macmillan, 2015, 159-187.

L’identité de base de données. Identité personnelle et culturelle à l’ère de la mise en données du monde. In Marta Severo et Alberto Romele (éd.), Traces numériques et territoire, Paris : Presses des Mines, 2015, 87-108.

Foreword: From the Mediatic Turn to Gua-le-ni. In: Stefano Gualeni. Virtual Worlds as Philosophical Tools. How to Philosophize With a Digital Hammer. London: Palgrave Macmillan 2015, x-xiii.

‘Aan deze zijde van de utopie’. De wijsgerige antropologie van Helmuth Plessner, Inleiding in: Carola Dietze, Helmuth Plessner, leven en werk. Rotterdam: Lemniscaat, 2015, 13-25.

2014

Philosophical Anthropology 2.0. In: Jos de Mul. (ed.), Plessner's Philosophical Anthropology. Perspectives and Prospects. Amsterdam/Chicago: Amsterdam University Press/Chicago University Press, 2014, 457-475.

It takes three to tango. Over de tragische dimensie van Europa, in: Ronald Tinnevelt (red.), Europa. Op zoek naar een nieuw elan. Nijmegen: Valkhof Pers, 2014, 177-192.

生物技术崇高》雷礼锡译,载范明华、黄有柱主编《美学与艺术研究》第5武汉武汉大学出版社2014175185页。  ("Lun (Sheng Wu) Ji Shu Chong Gao" (The (Bio)technological Sublime), trans. by Lei Li-xi, in Research of Aesthetics and Art (Mei Xue Yu Yi Shu Yan Jiu), Vol. 5, edited by Fan Ming-hua & Huang You-zhu, Wuhan: Wuhan University Press, 2014, 175-185.

De grandeur van de technologie. In: Zie de mens. Hij is niet meer… . E-boek ter gelegenheid van de Maand van de filosofie 2014. Boom/Klement/ Lemniscaat/Octavo/Van Tilt, 2014, 25-41

2013

Valerie Frissen, Jos de Mul, and Joost Raessens. Homo ludens 2.0: Play, Media and Identity, in Judith Thissen, Robert Zwijnenberg and Kitty Zijlmans (eds.),Contemporary Culture. New Directions in Art and Humanities Research.Amsterdam: Amsterdam University Press, 2013, 75-92.

Destiny Domesticated, or Five Not-So-Easy Ways to Tame Fate, in Frank van der Stok (ed.). Daan Paans: Letters of Utopia. Breda: The Eriskay Connection, , 2013, 145-157.

eLife. From biology to technology and back again, in P. Bruno and S.Campbell (Eds.), New Directions in the Philosophy of Life. London: Continuum, 2013, 93-107.

Understanding nature. Dilthey, Plessner and biohermeneutics. In:G. D’Anna, H. Johach, E. S. Nelson, Dilthey, Anthropologie, und Geschichte. Würzburg: Königshausen & Neumann,  459-478.

2012

Ma, mateloosheid, metafoor, methode, monomanie. In R. de Brabander, P. Molendijk, T. Rahimy, S. van Tuinen (red.). Voorstellen tot werkelijkheid. Het denken en doen van Henk Oosterling. Rotterdam: Trichis, 2012.2011

The technological sublime. In: Koert van Mensvoort and Hendrik-Jan Grievink (eds.), Next Nature. Nature Changes Along With Us. Barcelona/New York: Actar, 144-148.

2011

PedoBot® is niet boos, maar wel verdrietig (en soms opgewonden). Over intelligente robots, emoties en sociale interactie. In J.B. de Jong (red.), Kenniskamer Intelligente Robots, 56-63. Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie en Rathenau Instituut, 2011.

De groteske reductie. Of: wat ik van Oudemans heb afgeleerd. In: H. van Kampen en T.E. Jaroszek (red.),Th.C.W. Oudemans 60. Leiden: Instituut Wijsbegeerte.

Iedere tragedie vraagt om een zondebok. In: Jos Lamé (red.), Spookrijders in de zorg. Delft, Eburon, 2011, 5963

(together with Bibi van den Berg), Remote control. Human autonomy in the age of computer-mediated agency. In: Mireille Hildebrandt and Antoinette Rouvroy (eds.) Autonomic Computing and Transformations of Human Agency. Philosophers of Law meeting Philosophers of Technology. London: Routledge, 2011, 46-63.

2010

(met Bibi van den Berg). De afstandsbediening van de autonomie. Computergemedieerd handelen en morele verantwoordelijkheid. In Marli Huijer en Martijntje Smits (red.), Moralicide. Nieuwe morele vocabulaires voor technologie, Kampen: Klement, 2010, 36-54.

(met Renée van de Vall). Introduction. In Jos de Mul and Renée van de Vall (eds.), Gimme Shelter. Global discourses in aesthetics. In: Online Series in Aesthetics. International Association of Aesthetics, 2010.

Database architecture. In Jos de Mul and Renée van de Vall (eds.), Gimme Shelter. Global discourses in aesthetics. In: Online Series in Aesthetics. International Association of Aesthetics, 2010.

Dataïsme. Het kunstwerk in het tijdperk van zijn digitale recombineerbaarheid. In J. Swinnen (red.), Anders zichtbaar. Brussel: VUB Press 2010, 264-276.

2009

Romanticism. Discussion between Jörg Heider and Jos de Mul. In C. Vesters (Ed.), Now is the Time: Art & Theory in the 21st Century.. Rotterdam: NAI Publishers, 2009, 186-187.

Radical romanticism. Art in the Age of the Technological Sublime. In C. Vesters (Ed.), Now is the Time: Art & Theory in the 21st Century. Rotterdam: NAI Publishers, 2009, 167-175.

Romantiek. Discussie tussen Jörg Heider en Jos de Mul. In C. Vesters (Ed.), Now is the Time: Kunst en theorie in de 21ste eeuw. Rotterdam: NAI Publishers, 2009, 186-187.

Radicale romantiek. Kunst in het tijdvak van het technologisch sublieme. In C. Vesters (Ed.), Now is the Time: Kunst en theorie in de 21ste eeuw. Rotterdam: NAI Publishers, 2009, 167-175.

Verzoening met het noodlot. Essay ter gelegenheid van de opening Maand van de Filosofie. Website Maand van de Filosofie.

Awesome technologies. in: Curtis Carter (ed.) Art and Social Change. International Yearbook Of Aesthetics. Volume 13. Milwaukee: Marquette University, 2009, 120-139.

De kunstmatig intelligente overheid. In Center for Public Innovation, De intelligente overheid. Rotterdam: Center for Public Innovation, 39-44.

Pim pam pet - de grote verdwijntruc van het fortuynisme. In F. Koenraadt & I. Weijers (red.), Vrijheid en verlangen. Liber amicorum prof.dr. Antoine Mooij (Pompe reeks 55). Amsterdam: Boom Juridische Uitgevers, 349-360.

Hans-Georg Gadamer: Wahrheit und Methode (1960). In René Gabriels (red.), De 20ste eeuw in 10 filosofische boeken. Amsterdam: Boom, 2009, 133-154.

The work of art in the age of digital recombination. In J. Raessens, M. Schäfer, M. v. d. Boomen, Lehmann and S. A.-S. & Lammes (eds.), Digital Material: Anchoring New Media in Daily Life and Technology. Amsterdam: Amsterdam University Press, May 2009, 95-106.

The aesthetics of Freud (in Chinese). In: Huimin Jin (Ed.), A History of Western Aesthetics. vol. 4: XXth Century, ed. Huimin Jin. Beijing: Chinese Social Science Press, 2009, 19-52

Prometheus unbound. The rebirth of tragedy out of the spirit of technology. In: Arthur Cools, Thomas Crombez, Rosa Slegers, and Johan Taels (eds.), The Locus of Tragedy. Leiden: Brill, 2008, 279-298.

2008

Digital Arts and Digital Aesthetics. Introduction & Editorship. In Jale N. Erzen (ed.) XVII. Congress of Aesthetics: Aesthetics Bridging Cultures. Volume 1: Panels, Plenaries, Artists' Presentations, 224-51, Ankara: Sanart, 2008.

The Work of Art in the Age of Digital Manipulation. In Jale N. Erzen (ed.), XVII. Congress of Aesthetics: Aesthetics Bridging Cultures. Volume 1: Panels, Plenaries, Artists' Presentations, Ankara: Sanart 2008, 225-234.

Ziedende bintjes 3.0. Van biologie naar technologie en weer terug. In: Valerie Frissen en Jop Esmeijer (red.), Omzien naar de toekomst. Jaarboek ICT en samenleving 2008-2009. Gorredijk: Media Update Vakpublicaties, 2008, 253-272.

Kleine bijdrage aan Han van Ruler en Hugo Verbrugh (red.), Desiderius Erasmus. Filosoof en Bruggenbouwer. Rotterdam, 2008.

Von der narrativen zur hypermedialen Identität. Dilthey und Ricoeur gelesen im hypermedialen Zeitalter. In: Frithjof Rodi und Gudrun Kühne-Bertram (Hrsg.) .Dilthey und die hermeneutische Wende in der Philosophie. Wirkungsgeschichtliche Aspekte seines Werkes, Vandenhoeck & Ruprecht, Mai 2008, 313-331.

2007

Wittgenstein 2.0.Philosophical reading and writing after the mediatic turn. In: A. Pichler & H. Hrachovec (eds.) Wittgenstein and the Philosophy of Information. Proceedings of the 30th International Ludwig Wittgenstein-Symposium in Kirchberg, Austrian Ludwig Wittgenstein Society. New Series, Vol 6. Heusenstamm: Ontos Verlag, 2007, 157-183.

Lekenstaat of lijkenstaat? Pleidooi voor een verlichte polythiek. In: D. Loose (red.), Religie in het publieke domein. Fundament en fundamentalisme. Budel: Damon, 2007, 100-139.

Naar een posthistorische film? In: Janette Kolkema en Martijn Mewe (eds.), Filmmakers en de toekomst. Amsterdam: Dutch Directors Guild, 2007, 27-33.

Publish and Perish. In Patrick Loobuyck, Guido Vanheeswijck, Walter Van Herck, Els Grieten en Kathleen Vercauteren, Welke universiteit willen wij (niet)?, Gent: Academia Press, 2007, 185-97.

Sanat ve estetik eğitiminin toplumsal bağintisi. In Sanat ve bilim. Sanat ve sosyal adanmişlik. sempozyumlare Bildiri Kitabi, Ankara: Sanart, 2007, 65-72.

Van hypermediale literatuur naar hypermediale literatuurkritiek. In: H. Oosterling, H. Slager and R. v. d. Vall (red.) Intermediale reflecties. Kruisbestuivingen en dwarsverbanden in de hedendaagse kunst, Rotterdam: Dutch Aesthetics Federatie, 107-114.

Zen and the Art of Computer Maintenance. International Yearbook of Aesthetics. Volume 11, 2007, 35-56.

2006

Keuzedelirium: over de paradox van de keuzevrijheid. In: Wil de burger wel kiezen? Over keuzevrijheid in de gezondheidszorg en de energiemarkt, V. Bekkers et. al, Rotterdam: Center for Public Innovation, 2006, 17-25.

Ontzaglijk bestuur. Epiloog. In Ontzaglijk bestuur. Over de twee gezichten van ICT-innovatie en bestuurlijke vernieuwing, Red. V. B. e.a. Amsterdam: Center for Public Innovation, 2006, 23-28..

Keuzevrijheid kent afnemende meeropbrengst en andere bijdragen. In Filosofisch Elftal. Nederlandse denkers over de actualiteit, Red. Y. Stein. Amsterdam: Nieuw Amsterdam Uitgevers, 2006, p.. 35-36, 63-67, 78-81, 135-136, 143-145, 157-158, 276-277, 306-307, 312-313.

Cyberspace for dummies. Een vraaggesprek met Jos de Mul. P. Oomen. e.a. (red.), Cyberspace. Zijn, denken en bewegen in een grenzeloze wereld. Nijmegen, Valkhofpres, 2006, 15-24.

Cyberspace Odyssee. Een zwerftocht door een virtuele wereld. P. Oomen. e.a. (red.).Cyberspace. Zijn, denken en bewegen in een grenzeloze wereld. Nijmegen, Valkhofpres, 2006, 25-48.

2005

Post history. In: Next nature. Amsterdam: BIS Publishers, 2005, p.120-126.

文化碰撞与后历史意识 [ Intercultural Vibrations and Post-Historical Sensations. Pre-Modern, Modern, and Post-Modern Traditions in the Age of Globalisation.] In: 美与當代生活方式 : "美与當代生活方式"國際學朮討論會論文集 陳望衡主編.

武昌 : 武漢大學出版社 [Chen Wangheng (ed.), Beauty & the way of modern life, Wuhan University Press], 2005, 40-48.

Zen en de kunst van het computeronderhoud, Instantverlichting voor dummies. In H. Oosterling & V. Bhagwandin (Red..), Met drie ogen. Interculturele kruisbestuiving tussen filosofie en spiritualiteit. Rotterdam: Asoka, 175-188, 201-203.

Tragische technologieën. In: Red. P. Vanden Berghe, W. Lemmens en J. Taels (red.), 'Tragisch'. Over tragedie en ethiek in de 21e eeuw, Budel: Damon, 87-119.

Vergankelijkheid en verdubbeling. In: Red. Erwin Jans, Margo de Poel, Bart Vieveen en Linda Haest (red.). Op zoek naar de verloren tijd. Proust 4: De kant van Marcel, Rotterdam: RO Theater Uitgeverij IT&FB, 2004, 108-114.

The game of life. Narrative and ludic identity formation in computer games. In: J. Goldstein and J. Raessens, Handbook of Computer Games Studies. Cambridge MA (MIT Press), 2005, 251-266.

Tragisch bestuur en romantisch besturen. In: V. Bekkers en J. van Wamelen (red.), Openingsbijeenkomst Center for Public Innovation. Rotterdam, 2005, 43-48.

2004

Echo's Van Een Laatste God. In Idolen En Demonen, red. Linda Jansen and Nanda Oudejans, Tilburg: Universiteit van Tilburg, 2004, 134-50.

欢迎来到赛博空间——讨论人类历史的另一种可能 [Welcome to Cyberspace - Yet Another Possible History of Mankind]. Beijing: Cultural Studies Online, Renmin University 2004 (20 p.)

Op zoek naar de verloren tijd. Jos de Mul in gesprek met Erwin Jans." In: Erwin Jans, Margo de Poel and Bart Vieveen (red.) Op zoek naar de verloren tijd. Proust 3: De kant van Charlus, Rotterdam: RO Theater Uitgeverij IT&FB, 2004, 42-50.

Intercultural Vibrations and Post-Historical Sensations. Pre-Modern, Modern, and Post-Modern Traditions in the Age of Globalisation. Beijing: Renmin University Press, 2004 (14 p.).

Het Vlietend 'Thuis'. Interculturele Vibraties. In Het Multiculturele Debat. Red. Rob Rutgers Gelijn Molier, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2004,. 133-38.

Doom - or the Continuation of the Avant-Garde with Other Means. In Modernity Today. Contributions to a Topical Artistic Discourse, edited by Saskia Bos, Edna van Duyn, Henk Slager and Theo Tegelaers. Amsterdam: De Appel, 2004, 21-29.

2003

Informatietechnologie als morele mediator. Over verdwijnen en verschijnen van de ethiek in de informatie- en communicatietechnologie. In De verleiding van de ethiek. Over de plaats van morele argumenten in de huidige maatschappij, redactie I. Devisch and G. Verschraegen. Amsterdam: Boom, 121-137.

2001

2001: Cyberspace Odyssey. In: Krisis. Tijdschrift voor empirische filosofie, Jrg. 2, nr.2 (2001), 6-29.

Digitale of discursieve tweedeling? Kanttekeningen bij de discussie over 'de digitale kloof'. Jos de Mul en Irma van der Ploeg, In: N. de Vries en N. Beekman (red.), Mensen in netwerken. Een discussiebijdrage van V&W aan het 'digitale kloof debat', Den Haag 2001, 32-42.

Afstand in filosofisch perspectief. In: Stavros Zouridis, Paul Frissen, Nicole Kroon, Jos de Mul en Johan van Wamelen (red.), De belastingdienst: ICT, afstand en compliance, Den Haag 2001, 17-23.

Progressive Governance - What is best practice in beating the digital divide? In: Best Practices in Progressive Governance, Stockholm 2001, 367-373.

Internet & Privacy. Irma van der Ploeg en Jos de Mul, In: Stavros Zouridis, Paul Frissen, Nicole Kroon, Jos de Mul en Johan van Wamelen (red.), Internet En Openbaar Bestuur, Den Haag 2001, 56 p.

Transhumanism - The Convergence of Evolution, Humanism and Information Technology. In Man within Culture at the Treshold of the 21st Century. Rewers, E., and Sójki, J. (eds). Poznan: Wydawnictwo Fundacji Humaniora,101-122.

2000

Het verhalende zelf. Over persoonlijke en narratieve identiteit. In M. Verkerk (red.), Filosofie, ethiek en praktijk. Liber amicorum voor Koo van der Wal, Rotterdam: Rotterdamse Filosofische Studies, 2000, 201-215.

Information overload. In R. ten Bosch en R. Kaulingfreks (red.), ICT in de beklaagdenbank, Zaltbommel: Thema, 2000, 51-62.

The Work of Art in the Age of Digital Reproduction. Some Remarks on the Transformation of the Avant-garde. In: Byung-Nam Oh (red.), Art, Life and Culture, Seoul 2000: Seoul National University & Korean Society of Aesthetics, 59-80.

1999

Het sublieme verlangen. Philipp Otto Runge en Casper David Friedrich in het licht van het heden. In Nederlandse wijsbegeerte in de twintigste eeuw, red. R. van Raak, H. Krop, W. v. Bunge and H. Blom. Best: Damon, 149-157.

Van Zeno tot Heino. Inleiding in: O. Marquard, Het onvermijdelijke noodlot. Brokstukken van een sceptische antropologie. Kampen: Kok Agora, 1999, 7-20.

Transhumanisme - de convergentie van evolutie, humanisme en informatietechnologie. In: G. van Dijk en André Hielkema (red.), De menselijke maat: Humaniteit en beschaving na 2000. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1999, 154-189.

Virtual Reality as technology, ontology and art. In: R. Riha (ed.) Aesthetics as Philosophy. Proceedings of the XIVth International Congress of Aesthetics. Part 1: Introductionary and Invited Papers, Ljubljana (ZRC SAZU) 1999, 165-184.

1998

(met P.H.A. Frissen) De politieke impact van de informatietechnologie. In: Noot, no. 5 (1998): 3-5.

Laudatio bij het verlenen van een eredoctoraat aan / Laudation Doctorate Honoris Causa to Professor Dr. H.L. Dreyfus. In: Dies Natalis Diesrede en laudatio's eredoctoraten Vijfentachtigste dies natalis / Foundation Day Foucation day speech and laudations Doctores honoris causa eighty-fifth foundation day. Rotterdam (Erasmus University) 1998, 19-21, 44-46.

1997

Aesthetic Development. In: A.W. van Haaften, M. Korthals en T. Wren (red.), Philosophy of Development. Reconstructing the Foundations of Human Development and Education, Series Philosophy and Education Vol. 8. Dordrecht/Boston/London (Kluwer Academic Publishers) 1996, 135-152.

Artistic Development. In: A.W. van Haaften, M. Korthals en T. Wren (red.), Philosophy of Development. Reconstructing the Foundations of Human Development and Education, Series Philosophy and Education Vol. 8. Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers, 1996, 183-198.

Structuralist and Hermeneutic Approaches to Development. In: A.W. van Haaften, M. Korthals en T. Wren (red.), Philosophy of Development. Reconstructing the Foundations of Human Development and Education, Series Philosophy and Education Vol. 8. Dordrecht/Boston/London: luwer Academic Publishers, 1996, 223-243.

Developmental Philosophy and Postmodernism. In: A.W. van Haaften, M. Korthals en T. Wren (red.), Philosophy of Development. Reconstructing the Foundations of Human Development and Education, Series Philosophy and Education Vol. 8. Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers, 1996, 245-260.

Echo’s van een laatste God. In: Jan Hoet (red), Kunst na de dood van God. Baarn: Gooi en Sticht, 1997, 13-31.

Networked Identities. In: Michael B. Roetto (ed.), ProceedingsSeventh International Symposium on Electronic Art, Rotterdam 1997, 11-16.

De digitalisering van de cultuur. In G. Extra (red.), Lustrumbundel Faculteit der Letteren, KUB, Tilburg 1997, 26-49.

Voorwoord. In: Ronald van Raak, De moderne dwaas. Bertolt Brecht en de moderne zingeving. Best (Damon) 1997, 7-8.

Het toevallige leven. In: E. Heijerman and P. Wouters (red.), Praktische filosofie. Utrecht, Stichting Educatieve Omroep Teleac/NOT: 30-34.

1996

Essais de vie. Over de actualiteit van Montaignes humanisme. In: F. Geraedts en L. de Jong (red.), Ergo Cogito IV. Het ideeënmuseum. Groningen: Historische Uitgeverij, 1996, b161-180.

Homo sapiens cyberneticus. In:J.J.W. Lisman, G. Goris en J.G. van Soest (red.), Van Kennis naar Informatie: Van informatie naar kennis. Leiden: Boerhave Instituut, 1996, 163-171.

Waarom esthetische opvoeding, waarom literatuuronderwijs? In: Wam de Moor en Ilse Bolscher (red.), Literatuuronderwijs in het studiehuis. Bijdragen tot de ontwikkeling van vakoverstijgend en geïntegreerd literatuuronderwijs, Den Haag 1996, 25-36.

Inleiding en annotaties. In: Schelling, Filosofie van de kunst. Amsterdam: Boom, 1996, 2-50.

Poet after the Death of God. In: I. van der Cruysse en W. Shetter (red.), Contemporary Explorations in the Culture of the Low Countries, Vol. 9. Lanham, MD: University Press of America, 1996, 49-69.

Het meervoudige zelf. Identiteit in het digitale tijdperk / The Multiple Self: Identity in the Digital Era. In: Frank Hoenjet en Theun Kohlbeck (red.), Everybody's Talking. Visies van hedendaagse kunstenaars op communicatie / Views of Contemporary Artists on Communication, Helmond 1996, 22-36

1995

Wireless Imagination. A Virtual Look in the Future of the Visual Arts. In: Liubava Moreva and Igor Yevlampiev (eds.), Paradigms of Philosophizing. Second International Conference on Philosophy and Culture, St. Petersburg 1995, 246-252.

Wireless Imagination. In: H. Holtappels en E. Maliankay (red.), Lost Bounderies. Segregation and Integration of Art in a Decentralized World, CD-ROM Stroom hcbk/Creative Disk, Den Haag 1995, 12 p.

1994

De domesticatie van het noodlot, in: P. van Tongeren (red.), Het lot in eigen hand, Baarn: Gooi en Sticht, 34-57.

Draadloze verbeelding. Een virtuele blik in de toekomst van de beeldende kunsten, in: A.C. Zijderveld (red.), Kleine geschiedenis van de toekomst. 100 thesen over de westerse samenleving op weg naar de eenentwintigste eeuw, Kampen: Kok Agora, 1994, 44-51.

Gadamers filosofische hermeneutiek. In: S.G. Steenstra (red.). Het ware, het goede en het schone. Een inleiding in de filosofie, Heerlen: Open Universiteit, 1994, 139-199.

1993

Landschaft in Sicht / Visies op het landschap. In: F.-A. Hettig en Th. Meyers zu Slochteren (red.), Verwantschaften Düsseldorf/Rotterdam, Catalogus expositie Kunsthal Rotterdam 8.4-16.5 1993, Rotterdam 1993, 12-35.

Mark Manders in conversation with Jos de Mul. In: J. Brand, C. de Muynck, Valerie Smith (ed), Sonsbeek '93, Arnhem 1993, 281-292.

Ecologische crisis en esthetische ervaring. In: K. Boersma, G. Dinsbach en B. Oostra (red.), Beeld van de natuur - natuur van het beeld. De relatie van de beeldende vakken met natuur- en milieu-educatie, Enschede: Instituut voor Leeplanontwikkeling, 1993, 7-16.

1992

Schelling en het onvoltooide project van de Romantiek. In: H.A.F. Oosterling en A.W. Prins (red.), Filosofie en kunst 1. Van Plato tot Nietzsche: acht inleidingen in de esthetica, Rotterdamse filosofische Studies, Rotterdam 1992, 67-81.

Tussen kunst en wetenschap. Dilthey en de historische biografie. In: B. Toussaint en P. van der Velde (red.), De historische biografie, Kampen: Kok Agora, 1992, 33-49.

Philosophy (together with J. van Nispen, A.W. Prins, J. Sperna Weiland en D. Tiemersma). In: B.R. Clark en G.R. Neave (eds.), The Encyclopedia of Higher Education, Volume IV, Oxford (Pergamon Press) 1992, 2039-2048.

Beelden van de eindigheid. Peter van Houten, Joseph Semah, Geer Pouls. In: T. Verbeeten, L. Holleman, G. Verschoor, F.E. van der Weide, J. van Doorn (red.), Denken en beelden, Arnhem 1992, 93-108.

De filosofische zin van film. Reflecties rondom Godards Je vous salue Marie. In: S. de Bleeckere (red.), Zin in Beeld. Identiteit en zingeving in hedendaagse films, Baarn: Gooi en Sticht, 1992, 33-54.

1991

Dichter na de dood van God. In: W. Kusters (red.), 'In bezield verband'. Nederlandstalige dichters op zoek naar zin, Baarn: Gooi en Sticht, 1991, 51-74.

Implicaties van Parsons' theorie van de esthetische ontwikkeling voor de kunstzinnige vorming. In: P. van Engelen, A. Kramer en P. Quelle (red.), Op vleugels en krukken. Over de kwaliteit van de kunstzinnige vorming in het basisonderwijs, Enschede/Utrecht (Instituut voor Leerplanontwikkeling/Landelijk Ondersteuningsinstituut Kunstzinnige Vorming) 1991, 37-56.

Sporen. Over het werk van Henck van Dijck. In: Henck van Dijck. Catalogus Gemeentemuseum Arnhem, Arnhem 1991, 7-16.

History and Pluralism. Plessner: a postmodernist avant la lettre? In: J. van Nispen en D. Tiemersma (eds.), The Quest for Man. The topicality of philosophical anthropology, Assen: Van Gorcum, 1991, 47-51.

Is there a future for anthropocentrism? In: J. van Nispen en D. Tiemersma (ed.), The Quest for Man. The topicality of philosophical anthropology, Assen (Van Gorcum) 1991, 187-191.

1990

The Art of Forgetfulness. Schopenhauer and contemporary repetitive music. In: R. Woodfield (ed.) XIth International Congress in Aesthetics. Sixty-four selected papers, Nottingham 1990, 143-146.

Fenomenologie en hermeneutiek - Tussen modernisme en postmodernisme. In: Comenius. Wetenschappelijk tijdschrift voor democratisering van opvoeding, onderwijs, vorming en hulpverlening, nr. 37 (1990), 81-90.

Waarom esthetische opvoeding, waarom literatuuronderwijs? in: W.A.M. de Moor (ed.), Stiefkind en Bottleneck. De Toetsing in het literatuuronderwijs, Nijmegen (Uitgave Vakgroep Algemene Kunstwetenschappen) 1990, 47-56.

Wijsgerige antropologie na "de dood van de mens". Heidegger en de ecologische crisis. In: D. Tiemersma (red.), Filosofie, maatschappij en universiteit. Feestbundel voor Jan Sperna Weiland, Baarn: Ambo, 1990, 66-100.

1989

Fotografie als metafysica. In: O. van Alphen en H. Visser (red.), Een woord voor het beeld. Opstellen over fotografie, Amsterdam: SUA, 1989, 68-104.

Vrede en gelatenheid. Over Heidegger, postmodernisme en vredescultuur. In: J. van Weerden en Th. Bolleman (eds.), Postmodernisme en Vredescultuur, Utrecht: Uitgave Studium Generale, 1989, 15-50.

Diltheys narratieve model van de menselijke ontwikkeling en de filosofische hermeneutiek van Heidegger en Gadamer. In: G. Vandenacker (et.al), Congresbundel Filosofendag Utrecht 1989, Delft: Eburon, 1990, 133-141.

1987

Genetic structuralism and conceptual relativism. In: Paul Weingartner & Gerhard Schurz, Berichte des 11. Internationalen Wittgenstein-Symposium, Wien (Hölder-Pichler-Tempsky), 1987, 31-34.

The logic of aesthetic development. In: V. Morger (Hrsg.), Abstractband 8. Tagung Entwicklungspsychologie, Bern 1987, 192.

1986

Esthetische ontwikkeling in genetisch-structuralistisch perspectief. In: J.R.M. Gerris (red.) Pedagogisch onderzoek in ontwikkeling, Nijmegen: Uitgave Subfaculteit der Pedagogische Wetenschappen, 1986, 149-164.

1985

Image without origin. On Nietzsche's transcendental metaphor. In: P.J. McCormick (ed.) The reasons of Art/L'Art et ses Raisons, Ottawa: University of Ottawa Press, 273-286.

1982

Ordening en illusie. Beeldende kunst en technologie. In: Beeldende kunst en technologie, Utrecht (Uitgave Studium Generale) 1982, 7-27.

 

Essays in newspapers and magazines

2023

De storm die over de aarde woedt. Tragisch humanisme, of: de menselijke verantwoordelijkheid. De Groene Amsterdammer, nr. 27, 6 juli 2023.

Uncle Sim Wants you! Ludieke oorlogsvoering. De Groene Amsterdammer, nr. 6, 9 februari 2023.

2022

(Jos de Mul & Julien Kloeg). De mens als open vraag. Het Europese oorlogsdillemma. De Groene Amsterdammer, nr. 25, 23 juni 2022, 46-51.

Help, ik ben een databaseDe Groene Amsterdammer, nr. 13. 31 maart 2022, 46-49.

2021

دكتور بروفسور يوس دي مول. الربيع العربي وشهر العسل على مواقع التواصل الاجتماعي - مجلة المصير - عدد ١٦ - ربيع ٢٠٢٠ - صفحة ١٠٧-١١٣ الربيع العربي وشهر العسل على مواقع التواصل الاجتماعي [The honeymoon of the Arabic Spring on the social media. Al Masir. Nr. 16, Lente 2021, 107-113.]

De wittebroodsweken van de sociale media. Bijlage 10 jaar Arabische Lente. Trouw, 19 maart 2021, 4-5.

2020

Jos de Mul. Mutaties van de geest. Reizen in het Antropoceen. In: De Groene Amsterdammer, nr.19. 6  Mei 2020, 25-29.

2019

Genetisch zuiver? Ach...  Het einde van het gencentrisme. De Groene Amsterdammer, nr. 35, 28 augustus 2019, 44-47.

Wees toch eens romantisch! Letter & Geest. Trouw, 18 mei 2019, 16-19.

Heftige harmonie in Xinjiang. Biopolitiek en etnocide op zijn Chinees. De Groene Amsterdamer. Jrg. 143, nr.3 (16 januari 2019), 26-31.

2018.

(On)Echt Bali. De uitvinding van het Laatste Paradijs. Trouw. Katern Letter & Geest. Zaterdag 13 oktober 2018, 4-8.

Van KNIL-militair tot bevrijdingssoldaat: op zoek naar het verhaal van Adolf Lembong. Vrij Nederland online, 15 augustus 2018.

Zwermgeesterij. Een posthumaan scenario. De Groene Amsterdammer, nr. 20-21, 16 mei 2018, 86-89.

2017

Hoe ik bijna boeddhist werd. Trouw, 25 november 2017.

Welk lichaamsdeel kunnen we binnenkort missen? Rubriek De Grote Vraag. In: Vrij Nederland. Jaargang 78 (2017), Oktober: 14-15.

Antigone op de intensive care. De Vrijheidsillusie. AMC Magazine. Maart 2017, nr. 2, 16-18.

Populist is in zijn nopjes met sociale media. Friesch Dagblad, 2 maart 2017, 10.

Populist is in zijn nopjes met sociale media. Gereformeerd Dagblad, 1 maart 2017, 6-7.

Polder Wilders het kabinet in. Trouw, 25 februari 2017, 4-7.

We moeten niet méér democratie, maar bétere democratie. Vrij Nederland Online, 24 februari 2017.

2016

Noble vs. Dawkins. DNA is geen program van het concert des levensVrij Nederland #13, 2 april, 2016, 77-81.

In Japan heeft Erica een ziel. Vrij Nederland, 20 augustus 2016, 41-45

2015

Terug naar de natuur? Nee, bedankt. Trouw. Letter en Geest. Zaterdag 2 mei, 2015, 4-7.

Hoe de overheid vertrouwen verspeelt - en kan heroveren. Trouw, Letter & Geest, 4 juli 2015, 4-7.

Waarom we robots zo vrezen. Trouw. Letter en Geest. Zaterdag 19 september, 2015. Letter & Geest, 4-7.

2014

Sleutelen zullen we! Kunstmatig van nature 1: genetica. Trouw, 25 januari 2014, Letter en Geest, 4-8.

Niemand ontkomt aan de zwermgeest! Kunstmatig van nature 2: neurotica. Trouw, 1 maart 2014, Letter en Geest, 16-19.

Die robot gaat ons krenken. Kunstmatig van nature 3: robotica. Trouw, 5 april 2014, Letter en Geest, 4-8.

Overweldigd door een nieuw soort natuur. Sublieme biotechnologie. Vrij Nederland, 14 november 2015, 79-81.

2012

Sociale media, China’s nieuwe front. Trouw, 24 november 2012, Letter en Geest, 16-19.

Eliminatie Fortuyn onvermijdelijk? NRC Handelsblad. Cultureel Supplement. 3 mei, 2012, p. 16.

2011

Ze begrijpt me. Hoe nieuwe robots ons leven gaan raken. Trouw, 3 december, 2011, Letter en Geest, 1-3.

Open cinema. Inventiviteit in digitale tijden. Dutch Directors Guild Gazet. Nr.1 (2011), 16-19.

(met Liesbeth Noordegraaf-Eelens) Schuld en bonus. Over geld, Grieken en tragiek. Trouw, 5 november, 2011, Letter en Geest, 1-3.

En ze polderden nog lang en gelukkig. Trouw, 9 april, 2011, Letter en Geest, 5.

2010

Homo ludens 2.0. De Volkskrant, 27 november 2010. Het Vervolg, 9.

De eLezer verenigt het beste van de analoge en de digitale wereld. De Volkskrant. Het Vervolg, zaterdag 10 april 2010, 9.

Opvoeding en omgeving kunnen net als eigenschappen erfelijk zijn (met Frank Grosveld). De Volkskrant. Het Vervolg, zaterdag 3 april 2010, 10.

2009

Radical romanticism. CafePhilosophy (Sydney), April/May, 2009, 8-12.

De echte wil van het volk bestaat niet. Financieel dagblad, 17 oktober 2009, 17.

Niet bang voor Big Brother. De Volkskrant. Het Betoog, 31 januari 2009, 1.

2008

We're only in it for the money. Wah Wah. Literair poptijdschrift, nr. 10 (2008), 180-182.

De multitasker als informatiejager. De Volkskrant. Het Betoog,15 november 2008, 5.

Digitale mens zoekt aura in dataïsme. De Volkskrant. Het Betoog, 17 mei 2008, 5.

Maak de wereld tot een kunstwerk. De Volkskrant. Het Betoog, 5 januari 2008, 5.

2007

Lid van het Filosofisch Elftal van het Dagblad Trouw. In 2007 heb ik bijdragen geleverd aan de volgende afleveringen: Europa (21-3-2007) Overheid moet bevoogden (25-7-2007), Neem Wilders' wapens op (12-12-2007).

De zaak Savanna Kassandra is een Griekse tragedie. De Volkskrant, 1 november 2007, Forum, 12.

Sublieme seks kan ons vernietigen. De Volkskrant, 5 oktober 2007, Forum, 12.

Wittgenstein 2.0. NRC Handelsblad. Cultureel Supplement. Vrijdag 17 augustus, 2005, 15

Pleidooi voor een verlichte polytiek. De Volkskrant, 26 mei 2007, Bijlage Het Betoog, 5.

2006

Database aesthetics. Newsletter International Association of Aesthetics, no.30, 2006, 1-3.

Lid van het Filosofisch Elftal van het Dagblad Trouw. In 2006 heb ik bijdragen geleverd aan de volgende afleveringen: Over ethiek en Talpa's pestshow De Gouden Kooi (3-5-2006: ); Over de mens als cyborg (20-9-2006).

2005

Lid van het Filosofisch Elftal van het Dagblad Trouw. In 2005 heb ik bijdragen geleverd aan de volgende afleveringen: Over de klassieke en de (post)moderne omgang met rampen (19-10-2005).

Zen en de kunst van het computeronderhoud. NRC Handelsblad. Cultureel Supplement. 9 september 2005, 5.

Ook de duivel is dol op spelletjes. NRC Handelsblad. Cultureel Supplement. Vrijdag 12 augustus 2005, 10-12.

2004

Lid van het Filosofisch Elftal van het Dagblad Trouw. In 2004 heb ik bijdragen geleverd aan de volgende afleveringen: Over de betekenis van religieuze symbolen (18-2-2004); Over de neus van Michael Jackson (21-3-2004); Over pijn in een samenleving die naar pijnloosheid streeft (9-6-2004); Over het wegen van botsende grondrechten (13-10-2004); Over het doel van de vrijheid van meningsuiting (8-12-2004).

(met Elize de Mul) Vreemderder en vreemderder. NRC Handelsblad. Cultureel Supplement. Vrijdag 24 december 2004, 26-27.

Het tragische continent. NRC Handelsblad. Cultureel Supplement. Vrijdag 3 december 2004, 19.

De computer als nieuwe tijdmachine. Van een historisch naar een posthistorisch wereldbeeld. NRC Handelsblad. Cultureel Supplement. 31-07-2004, 7.

De Tao van de Chinese avant-garde. NRC Handelsblad. Cultureel Supplement. 25 juni 2004, 5.

Kunstzinnige Kruistochten. NRC Handelsblad Cultureel Supplement. 2 april 2004,  3

De jeugd weet meer dan Offermans denkt. NRC Handelsblad. Opinie. 11 maart 2004.

Het vlietend 'thuis'. Interculturele vibraties. NRC Handelsblad. Cultureel Supplement. 27 februari 2004, 21.

2003

Posthumane doeleinden. The Matrix Revolution: Wat mag ik hopen? NRC Handelsblad. Cultureel Supplement, 14 november, 23.

Het Zwarte Vierkant op ieders lip. De verborgen geschiedenis van de Sloveense avant-garde. NRC Handelsblad. Cultureel Supplement, 7 november, 11.

Noodlottige vrijheid. The Matrix Reloaded: Wat moet ik doen? NRC Handelsblad. Cultureel Supplement, 20 juni, 27.

Ontologische paranoia. The Matrix: Wat kan ik weten? NRC Handelsblad. Cultureel Supplement, 13 juni, 21.

2002

Cyberspace koloniseert het alledaagse leven. Automatisering Gids, Vrijdag 27 september, 17.

Big Brother bestaat niet. In: Automatisering Gids, Vrijdag 1 oktober 1999, 21.

Primaat van de politiek op de helling. Recensie van: P.H.A. Frissen: De lege Staat. Amsterdam (Nieuwezijds) 1999. In: Volkskrant, 19 november 1999, 32.

1998

Een waanzinnig makende leegte. Recensie van Slavoj Zizek, Het subject en zijn onbehagen. De Volkskrant, Bijlage Cicero, 3 april 1998, 41.

Lyotard verloor geloof in politiek verzet. De Volkskrant, 22 april 1998, 14.

(with P.H.A. Frissen), Techniek is niet neutraal. Trouw, Bijlage Letter & Geest, 19 mei, 19

Een cyborg heeft ook goede kanten. Recensie van: H. Achterhuis, Van Stoommachine tot cyborg -Denken over techniek in de nieuwe wereld. De Volkskrant, Bijlage Cicero, 5 juni 1998, 39.

De zin van het zijn. Recensie van M. Heidegger, Zijn en tijd. De Volkskrant, Bijlage Cicero, 26 juni 1998, 41.

Het ideale nergensland. Recensie van H. Achterhuis, De erfenis van de utopie. De Volkskrant, Bijlage Cicero, 18 december 1998, 39.

1997

Het menselijk handelen als verhaal. Recensie van Th. De Boer, Pleidooi voor interpretatie. De Volkskrant, Bijlage Cicero, 26 september 1997, 39.

Kruistocht tegen arrogante Oxford-filosofie. De Volkskrant, Bijlage Cicero, 19 december 1997, 41.

1996

Internationaal netwerk is nieuwe fase in de evolutie. In: Informatisering Gids, Vrijdag 1 maart 1996, 17.

De eisprong van de digitale revolutie. In: Delta. Weekblad van de Technische Universiteit Delft, 20 juni 1996, 10-11.

1995

Emigratie naar cyberspace. In: Trouw, Letter en Geest, 14 januari 1995, 23.

Virtuele religies. In: Trouw, Letter en Geest, 18 februari 1995, 17-18.

Echo's van een laatste god. In: Trouw, 16 september 1995 , 17-18.

1994

Camp of de emancipatie van de kitsch. In: De Volkskrant, Forum, 1 december 1994, 11.

1993

Denken en beelden. Kunst en filosofie in het Rijnoeverhuys in Arnhem. In: Het blad. Driemaandelijks tijdschrift over beeldende kunst in Gelderland, nr.105 (1993), 28-29.

De waarheid van de poëzie. Over de esthetica van Hans-Georg Gadamer (together with G.A.M. Widdershoven). In: Filosofie Magazine, Jrg.2, oktober 1993, 31-32.

De actualiteit van Gadamer (together with G.A.M. Widdershoven). In: Filosofie Magazine, jrg.2, oktober 1993, 33.

In memoriam Jan Aler. In: Lier en boog. Tijdschrift voor Esthetica en Cultuurfilosofie, jrg.9, nr.1-2 (1993), 57-63.

1985

De voormiddag van de esthetica. Antwoord op een enquête. In: Gaya Scienza. Kroniek voor kunst, filosofie en communicatie, nr. 1 (1985), 77-79.


Online publications

2016

Noble versus Dawkins. DNA is not the program of the concert of life. Originally published on Denis Noble's Music of Life Website, April 2016.

2014

Europa: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Sociale vraagstukken. 29 december 2014.

2011

Liesbeth Noordegraaf-Eelens and Jos de Mul, The sovereign debt crisis or Sophie’s choice. On European tragedies, guilt and responsibility. Website Heinrich Böll Stiftung. European Union. December 21, 2011.

Database aesthetics. Weblog Jos de Mul.

Beste Geert. Open brief aan Geert Wilders. Ter gelegenheid van de publicatie van Paniek in de polder. Polytiek en populisme in Nederland. Zoetermeer: Klement.

2010

Verzoening met het noodlot. Ter gelegenheid van de opening van de Maand van de Filosofie. Website Filosofie Magazine.

2009

Vrijheid en identiteit: een strijdige harmonie. Gastcolumn voor Nationaal Comite Nationaal Comité 4 en 5 mei.

 

Reports

2008

Bijdrage aan het Advies Onderwijs en open leermiddelen van de Onderwijsraad t.b.v. de Tweede Kamer der Staten-Generaal, september 2008.

2000

Calculemus@human. Een voorverkenning naar de plaats van de geesteswetenschappen in de informatiesamenleving, (Drosterij, Gerard, Jeroen van den Hoven, Gert-Jan Lokhorst, Jos de Mul en Irma van der Ploeg,). Den Haag: Adviesraad Wetenschap en Technologie, 2000.

2001

Internet & Privacy. Een inventarisatie van normatieve aspecten van toezicht op Internetgebruik in de organisatie. Een onderzoeksrapport in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Irma van der Ploeg en Jos de Mul. Rotterdam: Onderzoeksinstituut Filosofie van de Informatie- en Communicatietechnologie (FICT), 2001.

 

Reviews

2011

Recensie van Peter-Paul Verbeek, De grens van de mens. Over techniek, ethiek en menselijke natuur. Rotterdam: Lemniscaat, 2011. Website Nexus.

2007

2006年成都“美学与多元文化对话”国际学术研讨会, 暨国际美学协会执委会会议. In: 中华美学学会通讯2007年第1期,总第27期), p. 4-6.

2006

International Symposium “Aesthetics and the Dialogue among Culture". Chengdu, June 26-28, 2006. In: Newsletter of the International Association for Aesthetics, no.31, Autumn 2006, p. 1-2.

2000

De oorsprong van het kwaad. Recensie van Hans Dijkhuis: Kaïns kinderen - Over Kaïn en de oorsprong van het kwaad. Volkskrant, 28 januari 2000, 30.

De nieuwe onoverzichtelijkheid. Recensie van Maarten Doorman en Heleen Pott (red.), Filosofen van deze tijd. Volkskrant, 19 mei 2000 2000, 35.

Luciditeit en waanzin. Recensie van Lesley Chamberlain, Nietzsche in Turijn, en C.P. Janz, Friedrich Nietzsche. Complete biografie. Volkskrant, 25 augustus 2000, 29.

1999

Heb het lot lief! Nietzsche predikt in 'Morgenrood' een radicaal nieuwe moraal. Recensie van Friedrich Nietzsche, Morgenrood; Henk van Gelre, De ontwikkeling van Nietzsches denken in de jaren 1875/76-1889. Friedrich Nietzsche en de bronnen van de westerse beschaving IV; Arnout Hostens, Friedrich Nietzsche - kind van zijn tijd. De vrije geest en de natuurwetenschappen; Bernhard H.F. Taureck, Nietzsche en het fascisme; Samuel IJsseling, Drie Godinnen. Mnemosyne. Demeter. Moira, de Volkskrant: Bijlage Cicero, 29.

Computer roept nieuwe morele vragen op. Recensie van C.J. Hamelink, Digitaal fatsoen. Mensenrechten in cyberspace, Amsterdam 1999. In: Volkskrant, 20 augustus 1999.

1996

Het broodrooster van Kunneman. Recensie van: H. Kunneman, Van theemutsencultuur naar walkmanego. Contouren van een postmoderne individualiteit. Boom. Amsterdam/Meppel 1996. In: Krisis. Tijdschrift voor filosofie, 64 (1996), 91-94.

1994

Vertoog en literatuur. Recensie van Bart Verschaffel en Mark Verminck (red.), Vertoog en Literatuur (6 delen), Uitgeverij J.M. Meulenhoff/Kritak 1993 (met J. Hoogland, H. Oosterling en A.W. Prins). In: Tmesis. Cahier voor cultuur, jrg. 2, nr.6 (1994), 107-126.

1992

De eeuwige terugkeer van de Barok. Recensie van Frank Reijnders, Metamorfose van de barok. In: Tmesis. Cahier voor cultuur, Jrg.1, nr.2 (1992), nr.2, 153-159.

1991

De willende mens. Recensie van K. Vuyk, Homo volens. Beschouwingen over de moderne mens als willende mens naar aanleiding van Nietzsche en Heidegger. In: Krisis. Tijdschrift voor Filosofie, (1991), nr. 42, 85-88.

Het spook van het postmodernisme. Recensie van G.A.M. Widdershoven en Th. de Boer (red.), Hermeneutiek in discussie. In: Comenius. Wetenschappelijk tijdschrift voor democratisering van opvoeding, onderwijs, vorming en hulpverlening, nr. 41 (1991), 92-96.

1990

Illusies van het postmodernisme. In: Zaterdags Boekenbijvoegsel, NRC-Handelsblad, 8 december 1990, 3.

De ogen van de panda. Recensie van E.Vermeersch, De ogen van de panda. In: Supplement Wetenschap en Onderwijs, NRC-Handelsblad, 8-9-1989.

1987

Filosofie van de ambivalentie. Recensie van M. van Nierop, Denken in tweespalt. Interpreteren in ambivalentie. In: Krisis. Tijdschrift voor filosofie 37 (1989), 85-89.

Vroegkinderlijke ontwikkeling en contextualiteit. Verslag van de 8. Tagung Entwicklungspsychologie, Universität Bern, 13-16 september 1987 (together with G.A.M. Widdershoven). In: Comenius. Wetenschappelijk tijdschrift voor democratisering van opvoeding, onderwijs, vorming en hulpverlening, nr. 29 (1988), 128-131.

1986

Van de goden los. Verslag van het symposium De waarheid van de kunst ter gelegenheid van het emeritaat van prof.dr.dr. J.M.M. Aler, Universiteit van Amsterdam, 30 juni 1986. In: Gaya Scienza. Kroniek voor kunst, filosofie en communicatie nr. 3 (1986), 85-89.

1985

Recensie van Henk van Setten, Opvoeding in volkse geest. Fascisme in het onderwijs 1940-1945. In: Comenius. Wetenschappelijk tijdschrift voor democratisering van opvoeding, onderwijs, vorming en hulpverlening, nr. 20 (1985), 511-515.

 

Translations

1993

Vissen is zuivere verwachting. Gedeeltelijke vertaling van: H.-G. Gadamer, Verstummen die Dichter? (together with G.A.M. Widdershoven). In: Filosofie Magazine, jrg.2, oktober 1993, 33.

1988

Oordelen over kunst, vertaling van M. Parsons, Talk about a painting. In: Nederlands Tijdschrift voor Opvoeding, Vorming en Onderwijs jrg.4 (1988), nr.3, 143-160.

1987

Hoe wordt macht uitgeoefend? Geannoteerde vertaling van M. Foucault, How is power exercised? In: Comenius. Wetenschappelijk tijdschrift voor democratisering van opvoeding, onderwijs, vorming en hulpverlening, nr. 28 (1987), 482-494.

Subject en macht. Geannoteerde vertaling van M.Foucault, Subject and power. In: Comenius. Wetenschappelijk tijdschrift voor democratisering van opvoeding, onderwijs, vorming en hulpverlening, nr. 26 (1987), 131-141.

 

 

 

Nieuws

Deze website wordt momenteel vernieuwd

Onlangs verschenen

Boeken van Jos de Mul

Doorzoek deze website

Contactinformatie