Books
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times
Jos de Mul. Welkom in het Symbioceen. Over de verstrengeling van natuur, cultuur en techniek. Amsterdam: Boom, 28 maart 2024.

Het leven is onlosmakelijk verbonden met competitie, strijd en vernietiging, maar minstens zo belangrijk is symbiose: het samenleven en samenwerken van mensen, andere levensvormen en technische artefacten. Aan de hand van talloze prikkelende voorbeelden, van bacterien die samen met de mens nieuwe, polygenome organismen vormen tot het versmelten van mensenbreinen en digitale netwerken, laat Jos de Mul zien dat symbiose een onuitputtelijke bron van vernieuwing is. Steeds opnieuw schept deze versmelting van natuur, cultuur en techniek onverwachte oplossingen en nieuwe uitdagingen.

Op originele wijze combineert De Mul recente inzichten uit de natuur- en geesteswetenschappen met romans. sciencefictionfilms en games. Zo biedt hij niet alleen een verfrissende kijk op actuele problemen als ecologische catastrofes, toenemende geopolitieke spanningen en kunstmatige intelligentie. maar spoort hij de lezer ook aan deze uitdagingen met een ‘voorzichtige roekeloosheid' tegemoet te treden.

Verkenningen van een nieuw tijdperk, waarin natuur, cultuur en techniek in een existentiele dans verstrengeld zijn geraakt!

28 Maart 2024 | ISBN 9789024464647 | 01.01 | 320 blz. Paperback € 29,90 - E-book € 21,50

Recensies

'Het besef begint door te dringen: we leven al sinds mensenheugenis in het ‘symbioceen’. Een nieuwe, alomvattende visie op mens, natuur en techniek is hard nodig, blijkt uit een gloedvol pleidooi van filosoof Jos de Mul.' Jop de Vrieze in NRC Handelsblad

'Een levenshouding waardoor we minder een gevaar hoeven te zijn voor de aarde en voor onszelf.' Ronald van Raak in De Volkskrant.

‘De hoofdstukken waarin De Mul kritiek geeft op Richard Dawkins of teruggrijpt naar het werk van de Nederlandse historicus Johan Huizinga over de ‘homo ludens’ zijn erg lezenswaardig.’ – Tjesse Riemersma in Trouw.

'De klimaatcrisis, maar ook de strijd tussen democratische en autoritaire regeringsvormen, of de toenemende afhankelijkheid van kunstmatige intelligentie, kunnen we alleen begrijpen als we accepteren dat we zijn verstrengeld met onze omgeving, zo laat hij zien.In het boek maakt Jos de Mul dit ook op een symbiotische manier duidelijk. Door een beeld te geven van de mens in de wereld, op basis van filosofie en wetenschap, maar ook door het gebruik van films, literatuur, games en andere cultuuruitingen. Mede daardoor is Welkom in het Symbioceen interessant voor een breder leespubliek.' –  Ronald van Raak in Erasmus Magazine.

Agenda activiteiten rondom de publicatie van het boek

Leven in (wan)orde. Lezing in de nacht van de Filosofie. Tilburg: Theater de Nieuwe Vorst (Willem II Straat, 49 Tilburg, NB, 5038 BD.) Zaterdag 13 april 2024, 

Interview Radio Rijnmond (https://www.rijnmond.nl/chris-natuurlijk), 20 april, tussen 8:00 en 9:00.

Boekpresentatie Welkom in het Symbioceen. Het Leeskabinet bij Donner: interview door Berrie Vugts. Rotterdam: boekhandel Donner, theater eerste verdieping. Zondag 28 april om 15.00 uur, inloop vanaf 14.30.

Discussie over Welkom in het Symbioceen. SPUI25, Amsterdam. Maandag 6 mei 2024, 17:00 uur. 

Loeder aarde. Over het nut en nadeel van symbiosen voor het leven.  Lezing in het kader van de ISVW Klimaatfilosofie. Leusden: ISVW:  7 mei 2024.

Samenwerking kenmerkt de evolutie’. Interview met Robin Atia in Filosofie Magazine. 2 juli 2024.


Voorpublicatie

Zinsbegoocheling, het parasitaire karakter van ChatGPT in De Groene Amsterdammer, 28 maart 2024.

Inhoud

Inleiding 9 

DEEL I WELKOM IN HET SYMBIOCEEN

1 Afscheid van het Antropoceen? 15

2 Slim word je samen 48

3 Symbiose(n) 57

4 Technosymbiose 70

5 Symbioceen 83

6 Strijdige harmonie 95

7 Verstrengelingen 113

DEEL II  EXPLORATIES IN HET SYMBIOCEEN

NATUURCULTUURTECHNIEK

8 Leven voorbij de genen 119

9 Unheimliche organismen 144

10 Niet terug, maar vooruit naar de natuur! 173

NATUURCULTUURTECHNIEK

11 Uncle Sim wants You! Over de symbiose van spel en oorlog 181

12 Vriend en vijand in de Russisch-Oekraïense oorlog 200

13 Turingtests, sciencefictionfilms en Boeddhabots 216

NATUURCULTUURTECHNIEK

14 Help, ik ben een database! 233

15 Polyexcentriciteit. Bespiegelingen van en over zwermgeesten 253

16 The Matrix Resurrections, paarse pillen en happy endings 265

Uitleiding 277

Verantwoording 280

Dankwoord 283

Noten 285

Bibliografie 295

Personenregister 315

Jos de Mul (1956) is emeritus hoogleraar wijsgerige antropologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tot zijn bekendste boeken behoren Cyberspace Odyssee (6de druk 2010, winnaar Socratesbeker), De domesticatie van het noodlot (5de druk 2014) en Kunstmatig van nature (3de druk 2024, Essay van de Maand van de Filosofie. De Mul publiceert geregeld in Trouw, NRC, Vrij Nederland en De Groene Amsterdammer.

News

Nieuwe druk Kunstmatig van Nature: juni 2024.

Vanaf de derde druk verschijnt Kunstmatig van nature. Onderweg naar Homo sapiens 3.0 bij Uitgeverij Boom. Delen van dit boek behoren tot de VWO eindexamenstof Filosofie  2024 t/m 2028, die de vraag naar de mens in relatie tot wetenschap en techniek als thema heeft.

This website is currently under (re)construction

Books by Jos de Mul

Search this website

Contact information