Breng mij die horizon! Filosofische reisverhalen

Breng mij die horizon! Filosofische reisverhalen

Jos de Mul. Breng me die horizon! Filosofische reisverhalen. Amsterdam: Boom, 2019.  Breng mij die horizon! laat zien wat er gebeurt…

More...
De domesticatie van het noodlot. De wedergeboorte van de tragedie uit de geest van de technologie

De domesticatie van het noodlot. De wedergeboorte van de tragedie uit de geest van de technologie

Jos de Mul. De domesticatie van het noodlot. De wedergeboorte van de tragedie uit de geest van de technologie. Rotterdam: Lemniscaat,…

More...
Destiny Domesticated. The Rebirth of Tragedy Out of the Spirit of Technology

Destiny Domesticated. The Rebirth of Tragedy Out of the Spirit of Technology

Jos de Mul. Destiny Domesticated. The Rebirth of Tragedy Out of the Spirit of Technology. State University of New York (SUNY)…

More...
命运的驯化——悲剧重生于技术精神 内容简介 (Chinese translation of Destiny Domesticated\)

命运的驯化——悲剧重生于技术精神 内容简介 (Chinese translation of Destiny Domesticated\)

Jos de Mul. 命运的驯化——悲剧重生于技术精神 内容简介 (Chinese translation of Destiny Domesticated. The Rebirth of Tragedy Out of the Spirit of Technology). Guilin:…

More...
Romantic Desire in (Post)Modern Art and Philosophy

Romantic Desire in (Post)Modern Art and Philosophy

Jos de Mul. Romantic Desire in (Post)Modern Art and Philosophy. Albany: State University of New York Press, 1999, 316 p.…

More...
Het romantische verlangen in (post)moderne kunst en filosofie

Het romantische verlangen in (post)moderne kunst en filosofie

Jos de Mul. Het romantische verlangen in (post)moderne kunst en filosofie. Uitgeverij Klement, 2007 (4de druk), 284 p. 1de druk, 1990; 2de druk, 1991; 3de…

More...
后)现代艺术与哲学中的浪漫之欲。Chinese translation of Romantic Desire in (Post)Modern Art and Philosophy

后)现代艺术与哲学中的浪漫之欲。Chinese translation of Romantic Desire in (Post)Modern Art and Philosophy

Jos de Mul. 后)现代艺术与哲学中的浪漫之欲。Chinese translation of Romantic Desire in (Post)Modern Art and Philosophy. Wuhan: Wuhan University Press, 2010, 306p. ISBN 978-7-307-08019-5RMB…

More...
Cyberspace Odyssee

Cyberspace Odyssee

Jos de Mul. Cyberspace Odyssee. Kampen: Klement, 6de druk: 2010, 352 p. 1de druk, 2002; 2de druk, 2003; 3de druk,2004;…

More...
Cyberspace Odyssey. Towards a Virtual Ontology and Anthropology

Cyberspace Odyssey. Towards a Virtual Ontology and Anthropology

Jos de Mul. Cyberspace Odyssey. Towards a Virtual Ontology and Anthropology. Castle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2010, 334 p. Translation of Cyberspace…

More...
Siberuzayda macera dolu bir yolculuk. Sanal bir ontoloji ve antropolojiye doğru

Siberuzayda macera dolu bir yolculuk. Sanal bir ontoloji ve antropolojiye doğru

Jos de Mul. Siberuzayda macera dolu bir yolculuk. Sanal bir ontoloji ve antropolojiye doğru. Istanbul: Kitap Yayinevi, 2008, 400 p. Turkish…

More...
The sovereign debt crisis or Sophie’s choice. On European tragedies, guilt and responsibility

The sovereign debt crisis or Sophie’s choice. On European tragedies, guilt and responsibility

Liesbeth Noordegraaf-Eelens and Jos de Mul, The sovereign debt crisis or Sophie’s choice. On European tragedies, guilt and responsibility. Heinrich…

More...
Paniek in de Polder. Polytiek in tijden van populisme

Paniek in de Polder. Polytiek in tijden van populisme

Jos de Mul. Paniek in de Polder. Polytiek in tijden van populisme. Rotterdam: Lemniscaat, februari 2017. Uitgebreide en geactualiseerde editie…

More...
Horizons of Hermeneutics

Horizons of Hermeneutics

Jos de Mul. Horizons of Hermeneutics: Intercultural Hermeneutics in a Globalizing World.  Frontiers of Philosophy in China. Vol. 6, No.…

More...
The game of life

The game of life

Jos de Mul. The Game of Life: Narrative and Ludic Identity Formation in Computer Games.  In: Lori Way (ed.), Representations of…

More...
PedoBot® is niet boos, maar wel verdrietig (en soms opgewonden)

PedoBot® is niet boos, maar wel verdrietig (en soms opgewonden)

Jos de Mul. PedoBot® is niet boos, maar wel verdrietig (en soms opgewonden). Over intelligente robots, emoties en sociale interactie.…

More...
Kunstmatig van nature. Onderweg naar Homo sapiens 3.0

Kunstmatig van nature. Onderweg naar Homo sapiens 3.0

Jos de Mul, Kunstmatig van nature. Onderweg naar Homo sapiens 3.0.  Rotterdam: Lemiscaat: 2016. ISBN 978 90 477 0925 1…

More...
2017-11-25 (Trouw) Hoe ik bijna boeddhist werd

2017-11-25 (Trouw) Hoe ik bijna boeddhist werd

Jos de Mul. Hoe ik bijna boeddhist werd. Trouw. Bijlage Letter en Geest, 25 november 2017, 14-18. Het gastenverblijf van…

More...
The Tragedy of Finitude. Dilthey's Hermeneutics of Life

The Tragedy of Finitude. Dilthey's Hermeneutics of Life

Jos de Mul. The Tragedy of Finitude. Dilthey's Hermeneutics of Life. New Haven: Yale University Press, 2010 (second edition - eBook), 424…

More...
Wittgenstein 2.0. Philosophical reading and writing after the mediatic turn

Wittgenstein 2.0. Philosophical reading and writing after the mediatic turn

Jos de Mul. Wittgenstein 2.0: Philosophical reading and writing after the mediatic turn. In: A. Pichler & H. Hrachovec (eds.) Wittgenstein and…

More...
Plessner's Philosophical Anthropology. Perspectives and Prospects

Plessner's Philosophical Anthropology. Perspectives and Prospects

Jos de Mul. ( ed.), Plessner's Philosophical Anthropology. Perspectives and Prospects. Amsterdam/Chicago: Amsterdam University Press/Chicago University Press, 2014. Helmut Plessner (1892–1985)…

More...
2016-08-20 (Vrij Nederland) In Japan heeft Erica een ziel

2016-08-20 (Vrij Nederland) In Japan heeft Erica een ziel

Jos de Mul. In Japan heeft Erica een ziel. Vrij Nederland, 20 augustus 2016, 41-45. Kansai Science City doet op…

More...
Outside of a dog, a book is man's best friend. Inside of a dog it's too dark to read.

Outside of a dog, a book is man's best friend. Inside of a dog it's too dark to read.

Marxism according to Groucho     "Outside of a dog, a book is man's best friend. Inside of a dog…

More...
Noble versus Dawkins. DNA Is not the program of the concert of life.

Noble versus Dawkins. DNA Is not the program of the concert of life.

Jos de Mul. Noble versus Dawkins. DNA Is not the program of the concert of life. Translation of Dutch review, published…

More...
The game of life. Narrative and ludic identity formation in computer games

The game of life. Narrative and ludic identity formation in computer games

Jos de Mul. The game of life. Narrative and ludic identity formation in computer games. In: J. Goldstein and J. Raessens,Handbook…

More...
序言 约斯·德·穆尔 In: Zha Changping. World Relational Aesthetics. A History of Ideas in Pioneering Contemporary Chinese Art

序言 约斯·德·穆尔 In: Zha Changping. World Relational Aesthetics. A History of Ideas in Pioneering Contemporary Chinese Art

序言 约斯·德·穆尔. In: Zha Changping. World Relational Aesthetics. A History of Ideas in Pioneering Contemporary Chinese Art. Volume One. Shanghai:…

More...
The Work of Art in the Age of Digital Recombination

The Work of Art in the Age of Digital Recombination

Jos de Mul. The work of art in the age of digital recombination. In J. Raessens, M. Schäfer, M. v. d.…

More...

Doorzoek deze website:

Remote control. Human autonomy in the age of computer-mediated agency

Bibi van den Berg and Jos de Mul. Remote control. Human autonomy in the age of computer-mediated agency. In: Mireille Hildebrandt and Antoinette Rouvroy (eds.) Autonomic Computing and Transformations of Human Agency. Philosophers of Law meeting Philosophers of Technology. London: Routledge, 2011, 46-63.

Jos de Mul and Bibi van den Berg contend that to a considerable extent, human action has always been ‘remote controlled’ by internal and external factors which are beyond individuals’ control. They argue that it is the reflection on such remote control a posteriori that allows for a ‘reflexive appropriation’ of these factors as our own motivators. The question they thus raise is what difference autonomic computing makes at this point and under what circumstances it will either strengthen or hinder human agency, defined in terms of ‘reflexive appropriation’. 

De afstandsbediening van de autonomie. Computergemedieerd handelen en morele verantwoordelijkheid

Jos de Mul en Bibi van den Berg. De afstandsbediening van de autonomie. Computergemedieerd handelen en morele verantwoordelijkheid. In Marli Huijer en Martijntje Smits (red.), Moralicide. Nieuwe morele vocabulaires voor technologie, Kampen: Klement, 2010, 36-54.

Je est un autre. Arthur Rimbaud

Mensen hebben van oudsher instrumenten, machines en media gebruikt om hun handelen te versterken en het bereik ervan uit te breiden. Speren en knotsen maakten het de prehistorische mens mogelijk dieren te vangen die anders te snel of te sterk zouden zijn, het schrift stelt ons in staat onze gedachten vast te leggen in een extern opslagmedium en dankzij de telefoon kunnen we spreken met personen die fysiek afwezig zijn. Alle alfa-, betà- en gammatechnologieën zijn in zekere zin ‘tele-technologieën’ (Weibel, 1992): ze helpen de mens afstanden in ruimte en tijd te overbruggen en op afstand controle uit te oefenen over de levenloze en levende natuur en de samenleving. De door technische middelen bewerkte actio in distans vergroot de actieradius van het menselijk handelen, en daarmee ook het bereik van de menselijke autonomie en morele verantwoordelijkheid.

Naarmate in de moderne cultuur de menselijke leefwereld definitief transformeerde van biotoop tot technotoop, drong zich echter ook steeds sterker de vraag op of de moderne technologie de menselijke autonomie niet op fundamentele wijze ondermijnt. De moderne mens is steeds afhankelijker en volgens dystopische denkers zelfs slaaf geworden van de technologie (zie bijvoorbeeld: Ellul, 1990). Dit beeld is verontrustend, omdat de morele verantwoordelijkheid voor het ontwerpen, maken en gebruiken van technologieën nog altijd bij de mens ligt.

Met de ontwikkeling van ‘autonome computers’– een verzamelnaam voor elkaar deels overlappende computertoepassingen als ubiquitous computing, ambient intelligence, artificial intelligence, artificial life, en converging technologies – is zelfs onze morele verantwoordelijkheid niet langer vanzelfsprekend. Aan autonome computers kan meer en meer een bepaalde mate van handelingssubjectiviteit (agency) worden toegeschreven. Daarmee dichten we computers ook een morele verantwoordelijkheid toe. Als gevolg daarvan leveren autonome computers een belangrijke (en misschien wel cruciale) bijdrage aan de door velen gevreesde moralicide van de mens.

In dit hoofdstuk zullen we betogen dat dit schrikbeeld ongegrond is, aangezien het uitgaat van een misleidende tegenstelling van menselijke subjectiviteit en technische objectiviteit. We zullen argumenteren dat ‘autonome computers’ de menselijke handelingssubjectiviteit niet noodzakelijk aantasten, maar onder bepaalde omstandigheden zelfs versterken, zoals technische artefacten dat altijd al hebben gedaan. De vraag die we ons moeten stellen is dus niet of autonome computers de menselijke handelingsubjectiviteit bedreigen, maar onder welke condities zij onze subjectiviteit en autonomie ondergraven dan wel ondersteunen. Daartoe dienen we een moreel vocabulaire te ontwikkelen dat recht doet aan de intieme relatie die er bestaat tussen menselijke handelingssubjectiviteit en technische artefacten. Laat ons bij wijze van oefening de afstandbediening van onze politieke autonomie eens uit elkaar schroeven.

Dataïsme. Het kunstwerk in het tijdperk van zijn digitale recombineerbaarheid

Jos de Mul. Dataïsme. Het kunstwerk in het tijdperk van zijn digitale recombineerbaarheid. In J. Swinnen (red.), Anders zichtbaar. Brussel: VUB Press 2010, 264-276.

1. Inleiding

Kunstenaars, van de prehistorische grotschilder tot aan de samplende computerkunstenaar, hebben altijd gebruik gemaakt van media. Media – het woord hier gebruikt in de brede betekenis van ‘middelen om informatie over te dragen’[1]  - zijn nooit neutraal. Ten minste vanaf Kants Copernicaanse omwenteling weten we dat menselijke ervaring mede geconstitueerd en gestructureerd wordt door de specifieke aard van onze zintuigen en ons verstand. En sinds de zogenaamde linguïstische en mediatische wending beseffen we bovendien dat ook de media waarvan onze zintuigen en verstand gebruik maken een belangrijke configurerende rol spelen in de ervaring van de buitenwereld, onze medemensen en onszelf (Münker, Roesler, & Sandbothe, 2003; De Mul, 2008a). De esthetische ervaring vormt hierop geen uitzondering.  Artistieke media zijn interfaces die niet alleen de verbeelding van de kunstenaar mede vormgeeft, maar die ook het kunstwerk en de esthetische receptie op fundamentele wijze raakt.

In deze bijdrage zal ik nader ingaan op de manier waarop de computer, en meer in het bijzonder de culturele vorm van de database de hedendaagse esthetische ervaring constitueert en structureert. Mijn uitgangspunt is Walter Benjamins beroemde essay ‘Het kunstwerk in het tijdperk van zijn mechanische reproduceerbaarheid’, dat in 1936 voor het eerst werd gepubliceerd (in het Frans) in het Zeitschrift für Sozialforschung. In dit epochale essay onderzoekt Benjamin onder meer hoe de mechanische reproductie het kunstwerk transformeert. Zijn stelling is dat in deze ontologische transformatie de cultwaarde van het kunstwerk wordt vervangen door een tentoonstellingswaarde. De these die ik in het volgende zal verdedigen is, ten eerste,  dat in het tijdperk van de digitale recombineerbaarheid de database het ontologische model vormt voor het kunstwerk, en, ten tweede, dat in deze transformatie de tentoonstellingswaarde wordt vervangen door wat we manipulatiewaarde zouden kunnen noemen.

Introduction (in: Gimme Shelter. Global discourses in aesthetics)

Jos de Mul and Renée van de Vall. Introduction. In Jos de Mul and Renée van de Vall (eds.), Gimme Shelter. Global discourses in aesthetics. In: Online Series in Aesthetics. International Association of Aesthetics, 2010.

Database architecture

Jos de Mul. Database architecture. In Jos de Mul and Renée van de Vall (eds.), Gimme Shelter. Global discourses in aesthetics.In: Online Series in Aesthetics. International Association of Aesthetics, 2010.

Radicale romantiek. Kunst in het tijdvak van het technologisch sublieme

Jos de Mul. Radicale romantiek. Kunst in het tijdvak van het technologisch sublieme. In C. Vesters (Ed.), Now is the Time: Kunst en theorie in de 21ste eeuw. Rotterdam: NAI Publishers, 2009, 167-175.

Radical romanticism. Art in the Age of the Technological Sublime

Jos de Mul. Radical romanticism. Art in the Age of the Technological Sublime. In C. Vesters (Ed.), Now is the Time: Art & Theory in the 21st Century. Rotterdam: NAI Publishers, 2009, 167-175.

Romanticism. Discussion between Jörg Heider and Jos de Mul

Jos de Mul. Romanticism. Discussion between Jörg Heider and Jos de Mul. In C. Vesters (Ed.), Now is the Time: Art & Theory in the 21st Century.Rotterdam: NAI Publishers, 2009, 186-187.

Romantiek. Discussie tussen Jörg Heider en Jos de Mul

Jos de Mul. Romantiek. Discussie tussen Jörg Heider en Jos de Mul. In C. Vesters (Ed.), Now is the Time: Kunst en theorie in de 21ste eeuw. Rotterdam: NAI Publishers, 2009, 186-187.

Awesome technologies

Jos de Mul. Awesome technologies. in: Curtis Carter (ed.) Art and Social Change. International Yearbook Of Aesthetics. Volume 13. Milwaukee: Marquette University, 2009, 120-139.

De kunstmatig intelligente overheid

Jos de Mul. De kunstmatig intelligente overheid. In Center for Public Innovation, De intelligente overheid. Rotterdam: Center for Public Innovation, 39-44.

Pim pam pet - de grote verdwijntruc van het fortuynisme

Jos de Mul. Pim pam pet - de grote verdwijntruc van het fortuynisme. In F. Koenraadt & I. Weijers (red.), Vrijheid en verlangen. Liber amicorum prof.dr. Antoine Mooij (Pompe reeks 55). Amsterdam: Boom Juridische Uitgevers, 2009, 349-360.

Hans-Georg Gadamer: Wahrheit und Methode

Jos de Mul. Hans-Georg Gadamer: Wahrheit und Methode (1960). In René Gabriels (red.), De 20ste eeuw in 10 filosofische boeken. Amsterdam: Boom, 2009, 133-154.

The Work of Art in the Age of Digital Recombination

Jos de Mul. The work of art in the age of digital recombination. In J. Raessens, M. Schäfer, M. v. d. Boomen, Lehmann and S. A.-S. & Lammes (eds.), Digital Material: Anchoring New Media in Daily Life and Technology. Amsterdam: Amsterdam University Press, May 2009, 95-106.

Artists, from the prehistoric painters who engraved and painted figures on cave walls to new media artists whose work depends on computer technologies, have always used media. Media, used here in the broad sense as ‘means for presenting information’[1], are not innocent means. Ever since Kant’s Copernican revolution, we know that experience is constituted and structured by the forms of sensibility and the categories of human understanding, and after the so-called linguistic and mediatic turns in philosophy, it is generally assumed that media play a crucial role in the configuration of the human mind and experience. Media are interfaces that mediate not only between us and our world (designation), but also between us and our fellow man (communication), and between us and ourselves (self-understanding). Aesthetic experience is no exception: artistic media are interfaces that not only structure the imagination of the artist, but the work of art and the aesthetic reception as well.[2]

In this paper I aim to contribute to this reflection by analyzing the way the computer interface constitutes and structures aesthetic experience. My point of departure will be Walter Benjamin‘s ‘The work of art in the age of mechanical reproduction‘,  first published in the Zeitschrift  für Sozialforschung  in 1936. In this epochal essay Benjamin investigates how mechanical reproduction  transforms the work of art, claiming that in this ontological transformation  the cult value, which once characterized the classical work of art, has been replaced by exhibition value. The thesis I will defend in this paper is, firstly, that in the age of digital recombination, the database constitutes the ontological model of the work of art and, secondly, that in this transformation the exhibition value is being replaced by what we might call manipulation value.

Prometheus unbound. The rebirth of tragedy out of the spirit of technology

Jos de Mul. Prometheus unbound. The rebirth of tragedy out of the spirit of technology. In: Arthur Cools, Thomas Crombez, Rosa Slegers, and Johan Taels (eds.), The Locus of Tragedy. Leiden: Brill, 2008, 279-298.Vrijheid en identiteit: een strijdige harmonie. Gastcolumn voor Nationaal Comite Nationaal Comité 4 en 5 mei. (www.4en5mei.nl)

The aesthetics of Freud (in Chinese)

Jos de Mul. The aesthetics of Freud (in Chinese). In: Huimin Jin (Ed.), A History of Western Aesthetics. vol. 4: XXth Century, ed. Huimin Jin. Beijing: Chinese Social Science Press, 2009, 19-52

Digital Arts and Digital Aesthetics. Introduction & Editorship

Jos de Mul. "Digital Arts and Digital Aesthetics. Introduction & Editorship." In Jale N. Erzen (ed.) XVII. Congress of Aesthetics: Aesthetics Bridging Cultures. Volume 1: Panels, Plenaries, Artists' Presentations, 224-51, Ankara: Sanart, 2008.

The Work of Art in the Age of Digital Manipulation

Jos de Mul. The Work of Art in the Age of Digital Manipulation. In Jale N. Erzen (ed.), XVII. Congress of Aesthetics: Aesthetics Bridging Cultures. Volume 1: Panels, Plenaries, Artists' Presentations, Ankara: Sanart 2008, 225-234.

Ziedende bintjes 3.0. Van biologie naar technologie en weer terug

Jos de Mul. Ziedende bintjes 3.0. Van biologie naar technologie en weer terug. In: Valerie Frissen en Jop Esmeijer (red.),Omzien naar de toekomst. Jaarboek ICT en samenleving 2008-2009. Gorredijk: Media Update Vakpublicaties, 2008, 253-272.

Kleine bijdrage aan Han van Ruler en Hugo Verbrugh (red.), Desiderius Erasmus. Filosoof en Bruggenbouwer

Jos de Mul. Kleine bijdrage aan Han van Ruler en Hugo Verbrugh (red.), Desiderius Erasmus. Filosoof en Bruggenbouwer.Rotterdam, 2008.

Von der narrativen zur hypermedialen Identität. Dilthey und Ricoeur gelesen im hypermedialen Zeitalter

Jos de Mul. Von der narrativen zur hypermedialen Identität. Dilthey und Ricoeur gelesen im hypermedialen Zeitalter. In: Frithjof Rodi und Gudrun Kühne-Bertram (Hrsg.) .Dilthey und die hermeneutische Wende in der Philosophie. Wirkungsgeschichtliche Aspekte seines Werkes, Vandenhoeck & Ruprecht, Mai 2008, 313-331.

Wittgenstein 2.0. Philosophical reading and writing after the mediatic turn

Jos de Mul. Wittgenstein 2.0: Philosophical reading and writing after the mediatic turn. In: A. Pichler & H. Hrachovec (eds.) Wittgenstein and the Philosophy of Information. Proceedings of the 30th International Ludwig Wittgenstein-Symposium in Kirchberg, 200 Austrian Ludwig Wittgenstein Society. New Series, Vol 6. Heusenstamm: Ontos Verlag, 157-183.
 

Wittgenstein 2.0: Philosophical reading and writing after the mediatic turn
 

Wir sind aufs Glatteis geraten, wo die Reibung fehlt, also die Bedingungen in gewissem Sinne ideal sind, aber wir eben deshalb auch nicht gehen können.
Ludwig Wittgenstein

Glattes Eis, ein Paradies für den, der gut zu tanzen weiß.
Friedrich Nietzsche

Introduction1

‘Although Wittgenstein is widely regarded as one of the most important and influential philosophers of this century, there is very little agreement about the nature of his contribution. In fact, one of the most striking characteristics of the secondary literature on Wittgenstein is the overwhelming lack of agreement about what he believed and why’. These are the opening words of David Stern’s article ‘The availability of Wittgenstein’s philosophy’ in The Cambridge Companion to Wittgenstein (Stern 1996, 442). In his introduction to the same volume, Hans Sluga even proposes that our fascination with Wittgenstein might be ‘a function of our bewilderment over who he really is and what his works stand for’ (Sluga 1996, 1).

Lekenstaat of lijkenstaat? Pleidooi voor een verlichte polythiek

Jos de Mul. Lekenstaat of lijkenstaat? Pleidooi voor een verlichte polythiek In: D. Loose (red.), Religie in het publieke domein. Fundament en fundamentalisme. Budel: Damon, 2007, 100-139.

Naar een posthistorische film?

Jos de Mul. Naar een posthistorische film?. In: Janette Kolkema en Martijn Mewe (eds.), Filmmakers en de toekomst. Amsterdam: Dutch Directors Guild, 2007, 27-33.

Publish and Perish

Jos de Mul. Publish and Perish. In Patrick Loobuyck, Guido Vanheeswijck, Walter Van Herck, Els Grieten en Kathleen Vercauteren, Welke universiteit willen wij (niet)?, Gent: Academia Press, 2007, 185-97.

Sanat ve estetik eğitiminin toplumsal bağintisi

Jos de Mul. Sanat ve estetik eğitiminin toplumsal bağintisi. In Sanat ve bilim. Sanat ve sosyal adanmişlik. sempozyumlare Bildiri Kitabi, Ankara: Sanart, 2007, 65-72.

Van hypermediale literatuur naar hypermediale literatuurkritiek

Jos de Mul. Van hypermediale literatuur naar hypermediale literatuurkritiek. In: H. Oosterling, H. Slager and R. v. d. Vall (red.)Intermediale reflecties. Kruisbestuivingen en dwarsverbanden in de hedendaagse kunst, Rotterdam: Dutch Aesthetics Federatie, 107-114.

Zen and the Art of Computer Maintenance

Jos de Mul. Zen and the Art of Computer Maintenance. International Yearbook of Aesthetics. Volume 11, 2007, 35-56.

Ontzaglijk bestuur. Epiloog

Jos de Mul. Ontzaglijk bestuur. Epiloog. In Ontzaglijk bestuur. Over de twee gezichten van ICT-innovatie en bestuurlijke vernieuwing, Red. V. B. e.a. Amsterdam: Center for Public Innovation, 2006, 23-28..

Keuzevrijheid kent afnemende meeropbrengst en andere bijdragen

Jos de Mul. Keuzevrijheid kent afnemende meeropbrengst en andere bijdragen. In Filosofisch Elftal. Nederlandse denkers over de actualiteit, Red. Y. Stein. Amsterdam: Nieuw Amsterdam Uitgevers, 2006, p.. 35-36, 63-67, 78-81, 135-136, 143-145, 157-158, 276-277, 306-307, 312-313.

Keuzedelirium: over de paradox van de keuzevrijheid

Jos de Mul. Keuzedelirium: over de paradox van de keuzevrijheid. In: Wil de burger wel kiezen? Over keuzevrijheid in de gezondheidszorg en de energiemarkt, V. Bekkers et. al, Rotterdam: Center for Public Innovation, 2006, 17-25.

Zo’n twee- à driemaal per week, bij voorkeur rond etenstijd, word ik opgebeld door een persoon die mij mededeelt dat ik naar alle waarschijnlijkheid teveel betaal voor mijn telefoon, internetaansluiting, gas, elektriciteit, hypotheek, pensioenpremie of zorgverzekering.  Gelukkig blijkt daar altijd wat aan te doen. Ik hoef slechts gebruik te maken van mijn keuzevrijheid en van aanbieder te veranderen.  De eerste jaren waren die telefoontjes mij, op het tijdstip waarop ze plaatsvonden na, niet onwelkom. Zo bleek het dat ik bijvoorbeeld inderdaad fiks kon besparen op mijn telefoonkosten door carrier preselect te gaan bellen.

Inmiddels is de keuzevrijheid met betrekking tot de aanschaf van producten en diensten overweldigend. Maar helaas vaak ook nogal frustrerend. En dat is niet alleen mijn ervaring. Als ik mijn oor te luisteren leg tijdens in mijn omgeving of een willekeurige krant of tijdschrift open sla, dan beluister ik een massaal ongenoegen. Er wordt diep gezucht over de overvloed aan keuzen. Overvloed én onbehagen. De keuzestress neemt toe en mondt langzamerhand uit in een beknellende keuzedwang. Goede raad is niet langer duur, maar vind maar eens de tijd om hem tussen de overvloed van slechte raad te vinden.

Cyberspace for dummies. Een vraaggesprek met Jos de Mul

Jos de Mul. Cyberspace for dummies. Een vraaggesprek met Jos de Mul. P. Oomen. e.a. (red.), Cyberspace. Zijn, denken en bewegen in een grenzeloze wereld. Nijmegen, Valkhofpres, 2006, 15-24.
 

Cyberspace Odyssee. Een zwerftocht door een virtuele wereld

Jos de Mul. Cyberspace Odyssee. Een zwerftocht door een virtuele wereld. P. Oomen. e.a. (red.).Cyberspace. Zijn, denken en bewegen in een grenzeloze wereld. Nijmegen, Valkhofpres, 2006, 25-48.
 

Post history

Jos de Mul. Post history. In: Next nature. Amsterdam: BIS Publishers, 2005, p.120-126.

文化碰撞与后历史意识 [ Intercultural Vibrations and Post-Historical Sensations. Pre-Modern, Modern, and Post-Modern Traditions in the Age of Globalisation.]

Jos de Mul. 文化碰撞与后历史意识 [ Intercultural Vibrations and Post-Historical Sensations. Pre-Modern, Modern, and Post-Modern Traditions in the Age of Globalisation.] In: 美与當代生活方式 : "美与當代生活方式"國際學朮討論會論文集 陳望衡主編.

武昌 : 武漢大學出版社 [Chen Wangheng (ed.), Beauty & the way of modern life, Wuhan University Press]

Jos de Mul. 武昌 : 武漢大學出版社 [Chen Wangheng (ed.), Beauty & the way of modern life, Wuhan University Press], 2005, 40-48.

Zen en de kunst van het computeronderhoud, Instantverlichting voor dummies

Jos de Mul. Zen en de kunst van het computeronderhoud, Instantverlichting voor dummies. In H. Oosterling & V. Bhagwandin (Red..), Met drie ogen. Interculturele kruisbestuiving tussen filosofie en spiritualiteit. Rotterdam: Asoka, 2005, 175-188, en 201-203.

Vergankelijkheid en verdubbeling

Jos de Mul. Vergankelijkheid en verdubbeling. In: Red. Erwin Jans, Margo de Poel, Bart Vieveen en Linda Haest (red.). Op zoek naar de verloren tijd. Proust 4: De kant van Marcel, Rotterdam: RO Theater Uitgeverij IT&FB, 2004, 108-114.

Tragische technologieën

Jos de Mul. Tragische technologieën In: Red. P. Vanden Berghe, W. Lemmens en J. Taels (red.), 'Tragisch'. Over tragedie en ethiek in de 21e eeuw, Budel: Damon, 87-119.

The game of life. Narrative and ludic identity formation in computer games

Jos de Mul. The game of life. Narrative and ludic identity formation in computer games. In: J. Goldstein and J. Raessens,Handbook of Computer Games Studies. Cambridge MA (MIT Press), 2005, 251-266.

Human identity is not a self-contained entity, hidden in the depths of our inner self, but is actively constructed in a social world with the aid of various expressions, such as social roles, rituals, clothes, music, and (life) stories. These expressions not only mediate between us and our world (referentiality) and between us and our fellow man (communicability), but also between us and ourselves (self-understanding). Consequently, changes in these mediating structures reflect changes in the relationship between us and our world, in our social relationships, and in our self-conception.

In recent decades the domain of expressions has been (massively1) extended by computer games and, as a result, we witness the emergence of a new tool for identity formation. In this chapter I shall examine the way computer games construct our identity in comparison with traditional narrative media, such as novels and movies. My investigation is primarily philosophical: it aims at a conceptual clarification of the relationship between ( playing) computer games and human identity. However, though this study is not empirical, one of its aims is to contribute to the theoretical framework for empirical research in this field. The theoretical starting point of my investigation is Ricoeur’s theory of narrative identity. I will argue that this theory provides a fruitful conceptual framework for understanding the way playing computer games construct personal identity. However, because his theory exclusively focuses on standard linguistic narratives, we will have to amend this theory in order to apply it within the domain of computer games.

I will develop the argument in three sections, starting with a short analysis of the concept of identity. Against this background, I explain Ricoeur’s theory of narrative identity and discuss some constraints that prevent its application to computer games. In the next section, after a short analysis of the concepts of play, game, and computer game, I discuss the narrative dimension of computer games and the interactive dimension that distinguish computer games fundamentally from narratives. Then I present an outline of a theory of ludic identity, and discuss the transformation in our present culture from narrative to ludic identity construction. Finally, I formulate some aspects of this transformation that are crucial for its evaluation.

Pagina 2 van 4